Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, sinh ngày 05 tháng 11 năm 1940 tại Thanh Hóa, trong một gia đình Công Giáo đạo đức, thân phụ là Tri phủ Tĩnh Gia, thân mẫu là nghệ nhân.

Năm 6 tuổi ngài được gửi vào học tại trường tiểu học của giáo xứ Trung Lao, giáo phận Bùi Chu, giáo xứ quê hương ngài. Tiếp theo ngài theo học tại Tiểu Chủng viện Trung Linh, giáo phận Bùi Chu và trường Trần Lục, giáo phận Phát Diệm.

Từ năm 1952 đến năm 1954, ngài học tại tiểu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội.

Từ năm 1954 đến năm 1956, ngài học tại tiểu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Từ năm 1956 đến năm 1962, ngài học tại Đệ Tử viện Vũng Tàu; tốt nghiệp với bằng tú tài toàn phần theo chương trình Pháp.

Từ năm 1962 đến năm 1963, ngài được gọi vào Tập viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang.

Ngài được khấn Dòng ngày 02 tháng 07 năm 1963 tại Nha Trang.

Từ năm 1963 đến năm 1969, ngài học triết học và thần học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt.

Ngài được thụ phong linh mục ngày 04 tháng 04 năm 1970.

Từ năm 1970 đến năm 1975, trong Dòng Chúa Cứu Thế, ngài được bổ nhiệm làm Phó Giáo tập, Kiêm Thư ký Tòa soạn và Chủ bút báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Từ năm 1975 đến năm 1978, ngài làm Cố vấn Thường vụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Từ 1978 đến năm 1984, ngài làm Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, kiêm Giám học Học viện.

Từ năm 1984 đến năm 1987, ngài làm Cố vấn Tỉnh Dòng và phụ trách xóm giáo 7, giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn.

Từ năm 1987 đến năm 1990, ngài làm Cố vấn Tỉnh Dòng, Phụ trách Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Từ năm 1990 đến năm 1993, ngài làm Cố vấn của Tỉnh Dòng, Trưởng ban Linh đạo tông đồ, Giám học và Phụ trách Dự tập.

Từ năm 1993 đến năm 1999, ngài Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kiêm Bề trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn – Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kiêm Trưởng Ban Tông đồ của Tỉnh Dòng.

Từ năm 1999 đến năm 2005, ngài làm Cố vấn Tỉnh Dòng, giáo sư Học viện Dòng Chúa Cứu Thế và Học viện Liên Dòng tại Sài Gòn.

Từ năm 2005 đến năm 2008, ngài làm Trưởng ban Đào tạo của Tỉnh Dòng, Giám học Học viện Thánh Anphongsô, Giám đốc Hậu Học viện.

Từ năm 2008 đến năm 2011, ngài làm Cố vấn Tỉnh Dòng, Trưởng Ban Truyền thông và làm làn Bề trên-Chánh xứ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội.

Từ năm 2011 đến năm 2015 ngài làm Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, Trưởng Ban Truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Đối với Dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới, từ năm 1978 đến năm 2002, trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp, ngài làm nghị viên Tổng Công hội, tham gia vào các quyết định quan trọng nhằm xây dựng Nhà Dòng trên toàn thế giới.

Ngoài các chức vụ và các công việc chính thức trên đây do Nhà Dòng trao phó, từ năm 1975 đến năm 1993 ngài đã tổ chức và phụ trách giáo lý dự tòng tại giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn.

Từ năm 1975 đến 2008, khi kín đáo, khi công khai, ngài đồng hành với một số các nhóm sinh viên và một số nhóm tông đồ giáo dân khác cùng lúc tại Hà Nội -Huế và Sài Gòn. Ngài còn tham gia cổ vũ và tổ chức các chương trình văn hóa, giáo dục và tông đồ cho giới trẻ.

Trong Giáo Hội Việt Nam, ngài tích cực tham gia và góp phần khiêm tốn theo vai trò và vị trí của mình trong các sự kiện quan trọng của Giáo Hội. Ngài đặc biệt gắn bó với giới Liên Tu Sĩ. Ngài là một trong những người có mặt và đồng hành với các sinh hoạt của giới tu sĩ Liên Tu sĩ tại Sài Gòn ngay từ những tháng đầu khó khăn của năm 1975 cho đến năm 2008 khi ngài ra Hà Nội.

Trong thời gian này, ngài liên tục đảm nhận các công việc phục vụ khác nhau như làm thành viên trong Ban Đại diện và Ban Nghiên cứu Thần học-Linh Đạo của Hiệp hội Bề trên Thượng cấp Việt Nam, làm Chủ tịch Liên Tu sĩ Sài Gòn, tổ trưởng tổ công tác, phụ trách các sinh hoạt thường kỳ của Liên Tu sĩ. Ngài là một trong những người góp phần làm nên diện mạo của Liên Tu sĩ Việt Nam.

Cũng trong những thập niên này (1975-2008) ngài tham gia giúp tĩnh tâm cho nhiều dòng tu nam nữ, nhiều giáo xứ và giáo phận khác nhau ở khắp ba Miền Đất nước và tham gia một số cuộc hội thảo quốc tế về các vấn đề thần học, linh đạo và hòa bình.

Ngài đã cũng với anh em trong Dòng sáng tác rất nhiều bài thánh ca và hoạt ca, đang được phổ biến hiện nay tại Việt Nam.

Hơn nữa, trong hơn 50 qua, từ khi vừa khấn dòng, dưới nhiều bút hiệu khác nhau, ngài đã viết rất nhiều bài báo, đăng trên các báo và tạp chí trong nước và nước ngoài, phản ánh và suy tư về các vấn đề khác nhau liên quan đến Giáo Hội và đến đất nước Việt Nam và cũng như Giáo Hội hoàn vũ và thế giới.

Năm 2015, ngài mãn nhiệm chức vụ Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Hà Nội, một tu viện gặp nhiều khó khăn và thử thách nhất của DCCT nói riêng và của Giáo Hội tại Miền Bắc nói chung. Sau ít tháng nghỉ hưu tại Sài Gòn, ngài trở lại Hà Nội tháng 1 năm 2016. Tại đây, ngài lâm bệnh năng và vào lúc 21 h 00 ngày 2 tháng 3 năm 2016 tại Bệnh viện Lão Khoa Hà Nội, cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng đã được Chúa gọi về sau 76 năm làm con Chúa trên dương thế, 53 năm làm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và 46 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng là người thông minh và hiểu biết; là linh mục hiền lành, thánh thiện, có chiều sâu tâm linh và có khả năng hướng dẫn người khác; là người không ham mê quyền lực, không đam mê tiền bạc và luôn sẵn lòng tuân theo sự hướng dẫn của các bề trên. Không bao giờ có ai có thể than trách ngài điều gì liên quan đến những phương diện căn bản của đời tu là độc thân, khó nghèo và tuân phục.

Đối với tha nhân, ngài có lòng bác ái lớn lao, luôn tôn trọng mọi người, lắng nghe và tỏ lòng cảm thông với mọi người và tận tình giúp đỡ mọi người về vật chất và tinh thần trong khả năng của mình. Vì vậy, ngài được mọi người chung quanh yêu mến, kính trọng và tin tưởng.

Ngài sống hiền hòa, nhưng vì con người và vì hạnh phúc của con người, ngài luôn thao thức đến các vấn đề của Giáo Hội, của Dân Tộc và của Đất Nước, bởi vây không bao giờ khoan nhượng với những bất công, dối trá và bạo lực của các cá nhân hay của chế độ. Vì thế, cùng những người khác ngài sẵng sàng xả thân mưu tìm CÔNG LÝ, SỰ THẬT VÀ HÒA BÌNH, nhằm mang lại hạnh phúc cho người dân, sự thịnh vượng cho Giáo Hội và cho Đất Nước.

Có thể nói rằng đối với Nhà Dòng và Giáo Hội, đối với Dân Tộc và Đất Nước, cha Mátthêu đã yêu mến hết tình và phục vụ hết mình. Phục vụ bằng lời cầu nguyện, bằng tấm lòng chia sẻ, bằng khả năng giảng dạy, bằng viết báo và sáng tác thánh ca, bằng việc tham gia tổ chức các dự án văn hóa, giáo dục, bác ái. Ngài là một tu sĩ chân chính Dòng Chúa Cứu Thế, một linh mục thánh thiên của Giáo Hội, một mục tử đích thực như lòng Chúa mong muốn, một công dân sống có trách nhiệm nhất đối với Dân Tộc và đất nước Việt Nam.

Hôm nay, ngài đã hoàn tất tốt đẹp hành trình trần thế, trong niềm tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Cứu Thế, chúng ta hiệp lòng tạ ơn với ngài và xin ngài cầu nguyện cho chúng ta được tiếp tục phục vụ người nghèo, phục vụ Giáo Hội, Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam thân yêu như Chúa đã muốn, như cha Mátthêu đã làm và như bao nhiêu người đang mong đợi. Amen./.

Roma Văn khố Trung ương CSsR và Tu viện Thánh Gioakim

Roma tháng 3 năm 2016.


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT