​Lễ Thánh Cả Giu-se
ĐÓN NHẬN LÒNG THƯƠNG XÓT
2S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a


Tên gọi của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Khi hiện ra với Mô-sê, Thiên Chúa đã mặc khải tên gọi đó trong sách Xuất hành 33,19: "Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của Ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh Ta là ĐỨC CHÚA trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót".

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn yêu thương muốn cứu vớt con người. Luôn đi bước trước trong các sáng kiến cứu độ. Khi con người hư hỏng, Thiên Chúa đã có kế hoạch cứu độ. Trước hết bằng tuyển chọn một dân riêng. Rồi cuối cùng sai Con Một sinh xuống trần gian. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn trào tuôn dào dạt. Nhưng cần có tâm hồn đón nhận. Lời Chúa hôm nay trình bày cho ta hai tâm hồn quảng đại đón nhận. Đó là tổ phụ Áp-ra-ham và thánh Giu-se.

Các ngài quảng đại đón nhận khi tuyệt đối tin vào Lời Chúa Hứa. Vì tuyệt đối tin vào Lời Chúa Hứa nên các ngài sẵn sàng từ bỏ tất cả. Tổ phụ Áp-ra-ham từ bỏ quê hương xứ sở. Từ bỏ cả người con duy nhất. Thánh Cả Giu-se từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Các ngài từ bỏ cả đến niềm hi vọng nhân loại. Đúng như thư Rô-ma tán tụng: “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trộng cậy và vững tin”.

Nhưng nếu tổ phụ Áp-ra-ham chỉ đón nhận chương trình Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Thì Thánh Cả Giu-se đón nhận chính Chúa Giê-su. Là Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Lòng Thương Xót nhập thể, bằng xương bằng thịt.

Đón nhận Lòng Thương Xót cần có Lòng Thương Xót. Quả thực Thánh Cả Giu-se đã có Lòng Thương Xót đối với Đức Mẹ và Chúa Giê-su. Một bức hoạ danh tiếng của hoạ sĩ Albreth Durer diễn tả sâu xa Lòng Thương Xót của Thánh Cả Giu-se. Bức hoạ vẽ cảnh Thánh Gia trốn sang Ai-cập. Đức Mẹ bế Chúa Giê-su, quấn khăn kín đáo, ngồi trên lưng lừa. Thánh Giu-se đi chân không, một tay dắt lừa, một tay cầm đèn, đi trong đêm tối. Thánh Giu-se không nhìn đường, nhưng nhìn Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi. Vì lo cho các ngài còn non yếu mà phải dong duổi dặm trường, giá lạnh sương sa. Đó là Lòng Thương Xót.

Đối với Đức Mẹ, Thánh Cả kính trọng như một người bạn trung tín. Nên không tố cáo. Trái lại còn yêu thương bảo vệ đến cùng.

Đối với Chúa Giê-su Thánh Cả đón nhận Chúa với tâm tình của một người cha. Khi đặt tên cho Chúa Giê-su, Thánh Cả đón nhận Chúa vào gia tộc mình. Chúa Giê-su chính thức thuộc dòng dõi vua Đa-vít để hoàn thành Lời Chúa Hứa xưa. Cho “vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời”. Qua Thánh Cả, Chúa Giê-su chính thức ghi tên vào cuộc kiểm tra dân số, để trở thành công dân thực thụ của trái đất.

Trên trời Chúa Giê-su có Chúa Cha. Chúa Cha yêu thương Con Một nên có gì đều trao ban hết. Vì thế ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha. Chúa Cha và Chúa Con là một. Dưới đất Chúa Giê-su có Thánh Cả Giu-se là người cha. Vì Thánh Cả có gì cũng dâng hiến hết cho Chúa Giê-su. Không chỉ sức lực lao động. Mà còn cả lòng trí mến yêu tôn thờ. Và thậm chí còn cả danh dự và mạng sống nữa. Tóm lại cả cuộc đời Thánh Cả là dành cho Chúa Giê-su. Chỉ để phục vụ Chúa Giê-su mà thôi. Thánh Cả đã có Lòng Thương Xót Như Chúa Cha.

Như Chúa Cha vì Lòng Thương Xót mà trao ban chính Con Một. Tổ phụ Áp-ra-ham có tấm lòng Thiên Chúa khi hiến dâng I-sa-ác, người con duy nhất. Và Thánh Cả Giu-se cũng hiến dâng Chúa Giê-su cho nhân loại. Khi lạc mất Chúa tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, Thánh Cả hiểu và chấp nhận dâng hiến Chúa cho Thiên Chúa và nhân loại.

Nhờ Thánh Cả mở lòng đón nhận, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nhập thể vào trần gian. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa gặp được Lòng Thương Xót của nhân loại nơi Thánh Cả. Hạt Mầm Lòng Thương Xót được ấp ủ, chăm sóc, tưới bón, đã trở thành ơn cứu độ. Tràn lan đến mọi người ở mọi góc biển chân trời.

Mừng lễ Thánh Cả Giu-se, chúng ta tạ ơn Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Tạ ơn Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su nhập thể xuống thế làm người. Và tạ ơn Thánh Cả Giu-se đã có Lòng Thương Xót như Chúa Cha. Quảng đại đón nhận Lòng Thương Xót. Để Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được tràn lan trong nhân loại.

Mừng lễ Thánh Cả Giu-se, chúng ta hãy noi gương Thánh Cả. Từ bỏ ý riêng để đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa. Như Thánh Cả đón nhận Đức Mẹ và Chúa Giê-su vào gia đình và cuộc đời mình. Ta hãy đón nhận anh em như đón nhận chính Chúa. Tránh xét đoán anh em. Nhưng yêu thương và bảo vệ.

Mừng lễ Thánh Cả Giu-se chúng ta hãy có Lòng Thương Xót. Thương Xót như Chúa Cha. Để đón nhận Lòng Thương Xót. Để vun trồng Lòng Thương Xót. Và để Lòng Thương Xót của Chúa qua chúng ta tràn lan đến mọi tâm hồn.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Vì Lòng Thương Xót của Chúa tồn tại đến muôn ngàn đời. Amen.

+TGM.Giuse Ngô Quang Kiệt