37. Tôi tìm “cái thang” phù hợp trong kinh thánh và cuối cùng cũng tìm được, vì chính Thiên Chúa đã nói: “Ai trở nên trẻ nhỏ thì có thể đến cùng Ta.”

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info