Ngày trọng đại tại giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando

Thứ bảy 28 tháng 5 năm 2016 là một ngày trọng đại của giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando.

Xem Hình

- 10 giờ sáng, thánh lễ phong chức tại nhà thờ chánh tòa Saint James. Chủ tế thánh lễ phong chức hôm nay là Đức Giám Mục John Noonan, giám quản giáo phận Orlando, cùng với sự có mặt của nhiều linh mục trong giáo phận. Đặc biệt có sự có mặt của đông đảo linh mục Việt Nam trong vùng, và sự tham dự của giáo dân giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh.

Tiến chức trong buổi lễ phong chức hôm nay gồm có Phó tế Luis Salazar người Colombia và Phó tế Martinô Nguyễn Minh Hoàng, người Việt Nam. Trong thánh lễ, hai ca đoàn một của giáo xứ Thánh Minh hát phần tiếng Việt và ca đoàn người Colombia hát tiếng Colombia.

- 5 giờ chiều, thánh lễ mở tay tại nhà thờ giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh với sự tham dự của đông đảo bà con trong giáo xứ và của các giáo xứ gần đó. Thật là vui mừng! Thật là cảm động.

Sau đó trong cùng ngày, lúc 7 giờ 30, một tiệc mừng được tổ chức tại hội trường của giáo xứ Holy Family, Orlando.

Lần cuối cùng trong Giáo Phận Orlando có thầy Việt Nam chịu chức Linh Mục là cha Giuse Bùi Văn Dũng vào tháng 5 năm 1995. Như vậy, sau 21 năm mới lại có thêm một tân linh mục Việt Nam. Và đến năm nào nữa, giáo xứ Thánh Minh nói riêng và cộng đồng Công Giáo Việt Nam sẽ lại có một ngày trọng đại như vậy nữa.