Cha Giám đốc John Trần Công Nghị, Cha Phó Giám đốc Paul Văn Chi và VietCatholic chân thành cám ơn Cha Quản Nhiệm Nguyễn Mộng Huỳnh, Cha Linh Hướng PT Cursillo Phạm Quang Hồng, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Ban Thường Vụ, Quý Vị trong các Phong Trào Đoàn Thể CĐCGVN Tổng Giáo Phận Perth, đặc biệt cám ơn Ban Tổ Chức, Phong Trào Cursillo, cùng 3 Ca Đoàn Thánh Linh, Cecilia, Têrêsa, và các em Diễn Nguyện, Quý Thân Hữu cộng tác trong Dạ Ca Tâm Tình Cảm Tạ Tri Ân, và toàn thể Quý Ân Nhân. Đêm Dạ Ca đã nhận được sự ủng hộ quý báu của Quý Cha và Quý Vị với tổng kết của Ban Thủ Quỹ như sau:

• THU: 22/7/2016: $28,112.00 Úc Kim.

• CHI: 9295.00.

• TẶNG VIETCAHOLIC PERTH TÂY ÚC CHÂU: $18,817.00. (28,112.00-9295.00=18,817.00).


Anh Đặng Minh An đã thay mặt VietCatholic nhận nơi Ban Tổ Chức vào thứ 2 ngày 25.7.2016. VietCatholic muốn gửi tặng Đại Hội Cursillo 2000.00, nhưng Phong Trào Cursillo xin tặng lại VietCatholic. Cám ơn PT Cursillo.

Như Cha Văn Chi đã hứa là 50% tiền bán Sách, DVD, CD cho VietCatholic. BTC phổ biến được là 3450.00.

Chi phí cho sách, DVD và CDs tặng BTC và những ân nhân. Cha Văn chi tặng luôn cho VietCatholic hơn 50% là 2680.00 và Cha đã không lấy số tiền này với chi tiết:

• 28 Sách x 30.00 = 840.00
• 36 DVD x 30.00 = 1080.00.
• 30 CDs x 20.00= 600.00.
• 4 DVD Con Đường Chúa Đã Đi Qua. 40.00x4= 160.00.

TOTAL: 2680.00.

Một lần nữa, trước hết, Tạ Ơn Chúa và Hiền Mẫu Maria. Chúa là tác giả chính của Dạ Ca. Cha Văn Chi và BTC tại Perth là dụng cụ của Ngài. Tất cả để vinh danh Chúa và Hiền Mẫu Maria. Cha Văn Chi và VietCatholic đặc biệt chân thành cám ơn BTC: AC Vũ Bình, AC Cận Hạnh, AC Hùng Nhung, AC Tịnh Hải, AC Thảo Ly, AC Đinh Lan, Anh Hoa, 3 Ca Đoàn Thánh Linh, Cecilia, Teresa, các em Diễn Nguyện, các Ban Chuyên Môn, và tất cả chúng con đã cộng tác. Kính cám ơn Cha Quản Nhiệm, Cha Linh Hướng Cursillo, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Ban Thường Vụ, Quý Phong Trào Đoàn Thể, Quý Ân Nhân Thân Hữu, và toàn thể Quý Vị. Nhân dịp này Ban Giám Đốc Vietcatholic chân thành cám ơn sự đóng góp vào các chương trình truyền hình VietCatholic của các thành viên trong CĐCGVN Tây Úc

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu Maria chúc lành cho Quý Cha, Quý Tu Sĩ, BTC, và toàn thể CĐCGVN Tổng Giáo Phận Perth.

Chân Thành Cám Ơn.