DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM: THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ

Sau thời gian tu học, mùa bội thu của Học Viện Thánh Anphongsô (Dòng Chúa Cứu Thế) đã về.

Ngày hân hoan, ngày chờ đợi đã đến. Sáng hôm nay, ngày 26 tháng 08 năm 2016, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kontum, phong chức Phó tế cho 09 thầy trong Nhà Dòng.

Xem Hình

Trước khi bước vào Thánh lễ, thầy dẫn đã mời gọi cộng đoàn cùng lắng nghe chút tâm tình:

“Kính thưa cộng đoàn !

Thánh chức phó tế là một phẩm trật được thánh hiến trong Hội Thánh. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các phó tế sẽ phụ giúp Đức Giám Mục và các linh mục khi cử hành phụng vụ. Đặc biệt là khi cử hành Thánh lễ. Các phó tế sẽ là người phụ tá nơi bàn thờ, loan báo Tin Mừng, chuẩn bị Lễ tế, trao Mình và Máu Thánh Chúa cho cộng đoàn. Bên cạnh đó, các phó tế còn là người dạy Giáo lý, chủ tọa các giờ Kinh Phụng Vụ, Cử hành Bí Tích Thánh Tẩy, chứng kiến và chúc lành cho các đôi hôn phối, đem của ăn đàng cho người hấp hối và chủ sự nghi thức an táng.

Kể từ hôm nay, qua việc đặt tay của Đức Giám Mục, các phó tế của chúng ta sẽ trở thành những người phụ tá của Chúa Kitô, là người phân phát các mầu nhiệm cứu độ của Ngài, trở nên những người hết mình phụng sự Thiên Chúa và tận tụy phục vụ con người trong thừa tác vụ bác ái.

Hôm nay, dù các ứng viên phó tế được sức mạnh của Chúa Thánh Thần thánh hiến nhưng ân sủng siêu nhiên đó không xóa bỏ bản tính tự nhiên, yếu đuối vốn có nơi quý Thầy. Xin cộng đoàn hợp lời cầu nguyện cho các ứng viên sắp lãnh nhận chức phó tế. Để quý Thầy tin những gì quý Thầy đọc, giảng những gì qúy Thầy tin, sống những gì quý Thầy giảng và để quý Thầy thuộc trọn về Đức Kitô và trung tín với Ngài”.

8 giờ 00, từ phòng khách Tu Viện, đoàn đồng tế sau khi đọc kinh Phục Vụ Bàn Thánh cùng tiến vào Nhà Thờ.

Đồng tế trong Thánh Lễ phong chức phó tế hôm nay có rất đông quý Cha trong Dòng Chúa Cứu Thế bởi lẽ Dòng Chúa Cứu Thế vừa cùng tham dự kỳ thường huấn hàng năm vừa kết thúc chiều tối hôm qua. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ này có quý cha xứ, quý cha nghĩa phụ của các tiến chức. Và hẳn nhiên, chủ tế Thánh Lễ phong chức phó tế hôm nay là Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục Giáo Phận Kontum.

Sau khi làm dấu Thánh Giá để bắt đầu Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - Giuse Nguyễn Ngọc Bích - ngỏ đôi lời với Đức Cha:

“Trọng Kính Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum ! Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế chúng con, cộng đoàn dân Chúa vui mừng hân hoan vui mừng đón Đức Cha đến dâng Thánh Lễ phong chức phó tế cho anh em chúng con. Chúng con xin chào mừng Đức Cha.. .

Trọng kính Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục Giáo Phận Kontum, Đức Cha thương anh em chúng con rất nhiều. Đức Cha tỏ bày tình thương của chúng con khi Đức Cha trao cho anh em chúng con 14 giáo xứ trong giáo phận của Đức Cha. Hôm nay, Đức Cha cũng đã hy sinh đến với anh em chúng con. Dù trời mưa gió, xa xôi, Đức Cha chờ đến khuya mới về Nhà Dòng. Và hôm nay Đức Cha dâng Thánh Lễ. Chúng con cảm kích trước tấm lòng yêu thương của Đức Cha. Chúng con xin Đức Cha dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho anh em chúng con”.

Đáp lại lời của Cha Giám Tỉnh Giuse, Đức Cha Aloisiô ngỏ lời cộng đoàn:

“Kính thưa Cha Giám Tỉnh, quý cha đồng tế, quý bề trên dòng, quý tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày vui cho Nhà Dòng, cho gia đình các tiến chức và cách riêng cho bản thân tiến chức. Hôm nay dâng Thánh Lễ chúng ta cầu xin Chúa qua Thánh Lễ này cầu xin cho các tiến chức can đảm trong lựa chọn của mình, hăng say trên con đường phục vụ Chúa và Giáo Hội. Đồng thời xin cho các tiến chức bền đỗ trong sứ vụ sắp lãnh nhận. Giờ đây trước khi dâng Thánh Lễ, chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta những yếu đuối của chúng ta để chúng ta xứng đáng cửa hành Mầu Nhiệm Thánh”.

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu được công bố bởi Thầy Phó tế G.B. Nguyễn Thái Thượng là đến nghi thức truyền chức phó tế.

Nghi thức truyền chức phó tế gồm 3 phần:

Giới thiệu và thẩm vấn các ứng viên phó tế

Đặt tay và lời nguyện phong chức phó tế - đây là phần chính yếu của nghi thức truyền chức.

Diễn nghĩa tác vụ phó tế.

Đức Giám Mục được mời ra trước Bàn Thờ. Cha Giám Tỉnh Giuse và Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm – Giám Đốc Học Viện cũng được mời ra trước Bàn Thờ.

Sau lời dẫn, Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm – Giám Đốc Học Viện Thánh Anphongsô Dòng Chúa Cứu Thế - điểm danh các ứng viên sẽ lãnh nhận chức phó tế:

1. Giuse Bá Văn Đạt

2. Giuse Nguyễn Ngọc Duy

3. Giacôbê Nguyễn Đức Vũ Minh

4. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng

5. Phêrô Lê Quang Hải

6. Tôma Cao Minh Hội

7. Phêrô Phạm Hồng Thăng

8. Giuse Nguyễn Duy Hải

9. Bênêđictô Nguyễn Công Nhật

Cha Giám Tỉnh thỉnh cầu Đức Giám Mục phong chức phó tế cho các ứng viên.

Sau lời thỉnh cầu là lời thẩm vấn của Đức Giám Mục với Cha Giám Tỉnh.

Sau khi thẩm vấn, Đức Giám Mục ban huấn dụ cho cộng đoàn.

Tiếp đến, Đức Giám Mục thẩm vấn các ứng viên phó tế.

Lời nguyện phong chức kết thúc, Cha Giám Tỉnh trao dây phó tế cho các tân chức.

Và Đức Giám Mục trao sách Tin Mừng và trao hôn bình an cho các tân phó tế.

Sau khi Đức Giám Mục trao hôn bình an cho các tân phó tế, các phó tế cũng trao hôn bình an cho các thầy vừa lãnh chức phó tế.

Và rồi quý thầy phó tế chia sẻ niềm vui cho cộng doàn và thân nhân của quý Thầy.

Nghi thức truyền chức phó tế khép lại và cộng đoàn tiếp tục Thánh Lễ với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp Lễ, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông – Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - thay mặt cho Tỉnh Dòng cảm ơn Đức Cha Aloisiô:

“Trọng kính Đức Cha Aloisiô – Giám Mục Giáo Phận Kontum, con xin thay lời cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hết lòng cảm ơn Đức Cha. Đức Cha đã thương cho anh em chúng con được cộng tác với Đức Cha trong cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát Kontum. Hôm nay Đức Cha về đây để trao tác vụ phó tế cho 9 anh em chúng con. Trong Thánh lễ, Đức Cha nhắc đi nhắc lại vừa trong lời huấn dụ và cầu nguyện: Phó tế là thừa tác viên của Đức Kitô nên Phó tế phải hân hoan phục vụ Đức Kitô trong những người nghèo khó. Phó tế cũng là thừa tác viên của Phúc Âm nên phó tê phải siêng năng đọc Phúc Âm, tin những điều đã đọc, dạy những điều đã tin và sống những gì mình dạy ! Cha đã sinh anh em chúng con ra trong tác vụ phó tế, chúng con tin chắc và chúng con xin Đức Cha tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con để anh em chúng con trung thành, sống đời trong sạch tuân giữ luật đời sống thiêng liêng. Xin kính chúc Đức Cha ơn khôn ngoan, ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe để Đức Cha gặt hái nhiều kết quả trong thừa tác vụ mục tử của Đức Cha.. .

Chúng con xin kính dâng Đức Cha đóa hoa để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con

Chúng con được biết sau Thánh Lễ truyền chức cho anh em chúng con, Đức Cha sẽ đi ad limina, kính chúc Đức Cha một chuyến đi bình an và gặt hái được nhiều kết quả”.

Quay lại với cộng đoàn, Cha Đaminh nói:

Kính thưa quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em ! Sự hiện diện của quý cha và anh chị em ở đây cho chúng con thấy rằng quý cha và quý vị sẽ đồng hành với anh em tân chức của chúng con đây để họ được nhiều kết quả trong sứ vụ mới. ! Xin hết lòng cảm ơn quý Cha và quý vị.. .

Lời cảm ơn chân thành và đặc biệt nhất chúng con xin cám ơn quý ông bà cố. Ông bà đã dâng con mình cho Dòng Chúa Cứu Thế và suốt một thời gian dài cầu nguyện cho các thầy trong nâng đỡ, ủi an. Hôm nay các thầy bước vào giai đoạn mới của sứ vụ, chắc chắn ông bà cố đồng hành với các thầy. Xin hết lòng cảm ơn quý ông bà.. .

... Một lần nữa chúng con xin cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em. Chúng con xin chân thành cảm tạ !”.

Đức Cha Aloisiô ngỏ lời với cộng đoàn:

“Kính thưa Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha đồng tế, quý bề trên dòng, dúy tu sĩ nam nữ và anh chị em. Xin chúc mừng Nhà Dòng, xin chúc mừng các tân chức đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin các tân chức nhớ cho điều này nhận lãnh sứ vụ dễ thôi, qua 1 nghi lễ là xong nhưng sống chức vụ, sứ vụ của mình. Điều này đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng trong cuộc sống của hàng ngày các tân chức. Vậy xin anh chị em chúng ta cầu nguyện cho các tân chức hôm nay cũng như những ngày sau đó để các thầy hăng say tiến bước trong sứ vụ. Xin chúc mừng Nhà Dòng, cách riêng các tân chức”.

Sau bài hát kết Lễ, những tấm hình chung ghi lại kỷ niệm ngày hồng phúc hôm nay.

Thánh Lễ truyền chức phó tế khép lại nhưng như lời của Đức Cha Aloisiô: “Không phải qua một nghi lễ là xong, nhưng sống chức vụ của mình đòi hỏi nhiều hy sinh.. .” chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các tân chức để các tân chức sống tròn vẹn chức phó tế mà các tân chức vừa lãnh nhận. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các tân chức trên mọi nẻo đường.