Saigon- Từ ngày 29 đến 31 tháng 8 năm 2016, Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc HĐGMVN tổ chức cuộc hội thảo truyền giáo các Dòng tu trên toàn quốc với chủ đề “Chung tay loan báo Tin mừng đến vùng ngoại vi”. Năm nay Trung tâm mục Vụ của TGP. Saigon được mượn làm mái nhà chung cho cuộc hội thảo.

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tịch UBLBTM cho biết : hiện nay tại Việt Nam có 236 Hội dòng, tu đoàn, tu hội đang làm việc và phục vụ.

Đến với ba ngày hội thảo có 113 vị gồm năm vị trong Ban tổ chức, năm vị thuyết trình viên, năm vị khách mời và 98 linh mục tu sĩ đại diện cho 48 Dòng tu.

Ba ngày hội thảo, các tham dự viên được lắng nghe các đề tài. Sau đó, các tổ thảo luận và đưa ra ý kiến đóng góp với mục đích : trao đổi và tìm hướng cộng tác thiết thực giữa các dòng tu và các giáo phận để loan báo Tin Mừng tại Việt Nam.

Các đề tài được trình bày gồm: Hãy khởi sự lại việc truyền giáo trực tiếp từ Chúa Kitô do ĐC. Phêrô Nguyễn Văn Đệ; Sống với dân, làm với dân, học với dân, tìm Chúa với dân do Cha Giuse Trần Sĩ Tín DCCT; Chung tay loan báo Tin Mừng đến vùng ngoại vi của ĐC. Anphong Nguyễn Hữu Long; ĐC Giuse Đinh Đức Đạo với đề tài Tu sĩ và công việc truyền giáo; Sr. Lucia Kim Cương, Dòng Đức Bà Truyền Giáo trình bày Đi vào nền văn hóa chuyên biệt để khôi phục văn hóa cho người sắc tộc- dùng ngôn ngữ sắc tộc để dạy người sắc tộc.

Tất cả các thuyết trình viên đã làm nóng hội trường bằng các bài giảng và những câu hỏi sau phần thuyết trình cũng như trao đổi sôi nổi của các tổ, nhóm cho thấy được rằng: việc Loan báo Tin Mừng đang là một đề tài nóng hổi và cần thiết ở mọi thời đại và có thể nói đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi người Ki-tô hữu.

Các bài thuyết trình có những phần dựa theo Tin Mừng, theo Giáo huấn của Giáo Hội và những kinh nghiệm “ xương máu” của các vị đã từng trải với “ nghề” truyền giáo. Tất cả làm cho mọi người cảm nhận có một sự thôi thúc lên đường chung tay loan báo Tin Mừng.

Trong bài thuyết trình của mình, ĐC. Chủ tịch UBLBTM hỏi một câu để ngỏ: Tại Việt Nam hiện nay (1/2016) chúng ta có 236 Dòng tu, tu đoàn, tu hội và tổng cộng số tu sĩ 20,438 người. Vậy có bao nhiêu tu sĩ trong số hơn hai mươi ngày này được dành riêng ra, để loan báo Tin Mừng một cách trực tiếp ?

Một kinh nghiệm của cha Giuse Trần Sĩ Tín trong việc loan báo Tin mừng tại Gp. Kontum là một bài học cho chúng ta đừng mất sự kiên nhẫn mà hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó là các cha các thầy Dòng Chúa Cứu Thế lên ở với dân J’rai. Và trong vòng 18 năm vẫn chưa một ai theo đạo. Cha Tín gọi đây là thời kỳ Narazeth- thời kỳ này Chúa Giê-su ở đến 30 năm ẩn mình tại đây.

Đựơc biết tại Việt Nam, 50 năm qua người Công Giáo vẫn giữ con số duy nhất khoảng 7%. Đây là con số ấn tượng có lẽ không chỉ cho tôi mà cho mọi người khi nhìn lại thực trạng này. Vậy phương cách nào, hành động nào có thể nâng con số 7% này lên ? Câu trả lời vẫn còn đang mở.

Xin mượn câu : “ Truyền giáo là niềm đam mê với Đức Giê-su và cũng là niềm đam mê đối với dân Ngài” trong sứ điệp Ngày thế giới truyền giáo năm 2015 của ĐTC Phanxicô, như là lời chúc và là sự khích lệ của Đức Thánh Cha gửi riêng cho mỗi người chúng ta.

Saigon 8/2016

Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Du