CHIÊU HỒN LỤC THÂN
招 魂 六 親
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
(Gv 1,2)

Làn sương sớm thu đông buồn bã
Nhớ lục thân1 lã chã lệ rơi
Nghĩa trang hàng liễu chơi vơi
Vành tang trắng xóa cuối trời mây bay.

Lá ngô đồng lung lay rớt rụng
Sách Giảng viên kinh tụng lời ru:
‘‘Cuộc đời kiếp sống phù du
Tứ thời bát tiết sầu thu thở dài’’.

Tháng năm cũ âm giai đồng chuyển
Mà đến nay xao xuyến cung đàn
Cung thương ai oán muộn màng
Lòng buồn xất bất xang bang xứ người.

Kiếp phù sinh thắm tươi nội cỏ
Buổi chiều hôm cuốn gió chơi vơi. 3
Mây bay hoa rụng tơi bời
Nửa vầng trăng khuyết rã rời trùng khơi 4.

Tiễn đưa nhau cuộc đời thấm mệt
Khói nhang chia cách biệt mờ xa
Người đi khuất bóng phôi pha
‘‘Thác là thể phách còn là tinh anh’’. (Nguyễn Du)

Đừng khóc nữa mong manh sầu khổ 5
Chúa từ nhân cứu độ chúng sinh
Người đi kiếp sống trường sinh
Thiên thần chung tiếng có mình có ta.

Giáo Xứ Paris, ngày 01/11/2016
Lê Đình Thông

---
1 Lục thân (六親): cha mẹ, vợ chồng, anh em.
2 Thất quốc tha bang (失國他邦): nước mất xa nhà.
3 Tv 103,15.
4 Y ! Vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết (Mạc Đĩnh Chi)
5 Ne pleure pas si tu m’aimes (Saint Augustin)