Giáo xứ Tân Phú Hòa: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Chiều thứ bảy ngày 19.11.2016 là một chiều thật đẹp của cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa, hạt Phú Thọ, Sài Gòn.Buổi chiều hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ xuống dư tràn trên 116 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích Thêm sức,32 em tuyên xưng đức tin Bao đồng và 22 bạn trẻ gia nhập đội ngũ giáo lý viên trong giáo xứ.

Xem Hình

Nhân dịp này,Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc,Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn đã về thăm mục vụ giáo xứ và ngài chủ tế thánh lễ, cùng với cha chánh xứ Tân Phú Hòa Giuse Nguyễn Văn Trọng, cha chánh xứ An Phú Giuse Đinh Đức Hậu và một cha khách

Thánh lễ được cử hành vào lúc 18g, phần Phụng vụ Lời Chúa là các bài đọc về Chúa Thánh Thần.Bài Tin Mừng do cha Giuse Đinh Đức Hậu công bố.Sau bài Tin Mừng, cha chánh xứ Tân Phú Hòa giới thiệu các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức,các em Bao đồng và các em giáo lý viên mới với Đức Tổng và cộng đoàn.

Đức Tồng Giám mục ban huấn từ nói đến những điểm giáo lý căn bản về Chúa Thánh Thần dựa theo bài đọc sách thánh.

Chúa Giêsu trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các thánh tông đồ.Chúa Thánh Thần được ban cho các thánh tông đồ dư đầy,để các ông can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Phục sinh,ban quyền tha tội cho các ông.

Chúng ta được ơn đức tin để tin nhận vào Chúa Giêsu, cũng bởi Thánh Thần ban cho ta mà thôi.Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một ơn khác nhau, tùy theo khả năng, Chúa tỏ ra cho mỗi người một cách.

Ngày lãnh nhận bí tích Thêm sức là ngày chúng ta nhận Chúa Thánh Thần đầy đủ hơn.kiện toàn ơn đức tin của bí tích Rửa tội.Trong ngày lễ Ngũ Tuần năm xưa,Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các thánh tông đồ qua hình lưỡi lửa.Bởi vậy, Chúa Thánh Thần là lửa tình yêu, là Thần Khí sự thật thúc đẩy các ông can đảm hơn,rao giảng các kỳ công của Thiên Chúa trên trần gian.

Nghi thức ban bí tích Thêm sức tiếp liền sau đó với phần tuyên xưng đức tin và tử bỏ ma quý.Đức Tổng Giám mục đọc lời nguyện khẩn khoản xin Chúa Thánh Thần xuống trên thu nhân và các em được xức dầu qua ấn tín Chúa Thánh Thần,trao ban bình an cho em.

Sau nghi thức Ban bí tích Thêm sức, các em khối nghĩa sĩ TNTT tuyên xưng đức tin công khai và xác quyết mạnh mẽ chọn lựa đi theo Đức Giêsu,chọn Ngài làm là lý tưởng cho cuộc đời,sống yêu thương và phục vụ.

Trong thánh lễ này, có 24 anh chị Giáo lý viên tuyên hứa gia nhập ban giáo lý với lòng quảng đại hy sinh thời gian, tận tình phục vụ các em thiếu nhi.

Phần phụng vụ Thánh Thể diễn ra tiếp theo thật long trọng.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ,ông Chủ tịch HĐMVGX cám ơn Đức Tổng quý cha quý cộng đoàn.

Ông ghi nhận: Giáo xứ Tân Phú Hòa trong tuần vừa qua có nhiều ngày kỷ niệm:

Ngày 16.11.2006 kỷ niệm 8 năm cung hiến nhà thờ

Ngày 13.11.2016 mừng kính các thánh tử đạo VN -bổn mạng HĐMVGX

-Hôm nay, ngày 19.11.2016 Đức Tổng Giám mục về thăm mục vụ giáo xứ, ban bí tích Thêm sức và tuyên hứa bao đồng, tiếp nhận các em giáo lý viên mới.

Đáp từ,Đức Tổng Giám mục cám ơn cha chánh xứ đã chuẩn bị chu đáo, dạy các em học giáo lý để thánh lễ hôm nay diễn ra tốt đẹp,Đức Tổng Giám mục nhắn nhủ các em cố gắng sống thật ngoan,hy sinh phục vụ để loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc ca đoàn cất lên bài “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa”, diễn tả tâm tình giáo dân Giáo xứ Tân Phú Hòa dâng lời tạ ơn Chúa vì đã thương ban nhiều ơn lành, được thêm nhiều bạn trẻ cộng tác trong sứ mạng giáo dục đức tin trong giáo xứ.

Martino Lê Hoàng Vũ