TU VIỆN NHÀ CHÚA
Ảnh của Tấn Đạt
Đường đời gió bụi long đong
Tìm về bên Chúa thỏa lòng ước mơ
Vườn nho Chúa rộng vô bờ
Tôi được diễm phúc chọn vô vườn Ngài.
(Trích thơ của Hương Quê)