Thứ bẩy, 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên của Tòa Thượng Thẩm Rôma nhân dịp khai mạc năm làm việc của họ.

Nói với các người hiện diện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chú tâm vào mối liên hệ giữa đức tin và hôn nhân.

Tình yêu và sự thật

Trích dẫn các vị tiền nhiệm, trong đó, có Đức Giáo Hoàng Hưu Trí Bênêđíctô XVI, ngài nhấn mạnh sự quan trọng của Tình Yêu và Sự Thật.

Ngài nói: “tình yêu cần có sự thật. Chính nhờ đặt căn bản trên sự thật, mà tình yêu có thể kéo dài với thời gian, vượt qua các khoảnh khắc phù du và kiên vững trong việc cùng hỗ trợ nẻo đường chung. Nếu tình yêu không liên quan gì tới sự thật, nó sẽ tùy thuộc các cảm xúc luôn thay đổi và không đứng vững với thời gian. Tình yêu thực sự kết hợp mọi yếu tố của con người và trở thành một ánh sáng mới hướng tới một cuộc sống tuyệt diệu và trọn vẹn”.

Trong các nhận xét của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm nổi bật sự kiện này “các kinh nghiệm đức tin của những người muốn kết hôn trong Kitô Giáo rất khác nhau”. Đứng trước tình thế này, ngài bảo: “chúng ta cần tìm ra các phương thuốc có giá trị”.

Đối với phương thuốc thứ nhất, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng người trẻ cần được huấn luyện bằng một diễn trình chuẩn bị thoả đáng nhằm tái khám phá ra hôn nhân và gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Ngài nói, bởi thế, điều cần là: các người thi hành và các tổ chức có nhiệm vụ săn sóc các gia đình về mục vụ phải có các kỹ năng chuyên biệt ngõ hầu làm cho việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối được hữu hiệu hơn.

Trong tinh thần này, Đức Giáo Hoàng nhắc lại nhu cầu phải có một “giai đoạn dự tòng mới” trong việc chuẩn bị hôn nhân.

Phương thuốc thứ hai của Đức Thánh Cha là giúp những người mới cưới nhau tiếp tục cuộc hành trình đức tin của họ trong Giáo Hội ngay cả sau khi đã cử hành lễ cưới.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh “anh em cần phải can đảm và có óc sáng tạo nhận diện ra một dự án huấn luyện dành cho các cặp vợ chồng mới cưới, với các sáng kiến nhằm làm gia tăng sự hiểu biết về bí tích họ lãnh nhận”.

Quan điểm luật pháp và bí tích về việc chuẩn bị hôn nhân

Đức Thánh Cha nói rằng hai phương thuốc trên nhằm khuyến khích một bối cảnh đức tin thích đáng để cử hành và sống cuộc hôn nhân.

Ngài giải thích rằng điều cần là rời bỏ viễn kiến hoàn toàn có tính luật lệ và hình thức trong việc chuẩn bị hôn nhân, để bước vào nền tảng của bí tích.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng điều trên đòi phải có sự “quảng đại đóng góp của các Kitô hữu nam nữ, những người cùng làm công tác săn sóc mục vụ với các linh mục, ngõ hầu xây dựng được một gia đình đầy yêu thương theo kế hoạch của Thiên Chúa".