Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, Anh Josh Nguyễn Văn Thông, thành viên của "Chiến Dịch Cứu Giáo Xứ Đông Yên" tường thuật về buổi hội thảo với chủ đề " Phát Triển Xã Hội Dân Sự Tại Việt Nam- Thách Thức và Cơ Hội" đã diễn ra tại tòa nhà Rayburn thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 1 tháng 2 năm 2017

Thông Nguyễn