Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi TGP Sydney.
Diệp Hải Dung3/13/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi TGP Sydney.

Sáng thứ Hai 13/03/2017 rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự ngày hành hương 13 đầu Mùa Chay kính viếng Đức Mẹ.

Mọi người đều tập trung trước tượng đài Đức Mẹ dâng giờ đền tạ do Cha FX Nguyện Văn Tuyết điều hợp và sau đó trở về hội trường Trung Tâm tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Văn Lộc là Quan Thầy của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi TGP Sydney.

Xem Hình

Sau chấm dứt phần tuyên đọc tiểu sử sơ lược về Thánh Tử Đạo Lê Văn Lộc, kiệu cung nghinh tượng Thánh Tử Đạo Lê Văn Lộc rước vào hội trường và an vị trên bàn thờ. Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm Tuyên úy Đặc Trách Hội bảo Trợ Ơn Gọi TGP Sydney ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng của Hội và chào mừng tất cả mọi người, đồng thời Cha cũng giới thiệu quý Cha Cựu Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Nguyễn Hoàng Trung, Cha Nguyễn Thái Hòa và Cha Nguyễn Tầm Thường cùng hiệp dâng Thánh lễ

Trong bài giảng Cha Bùi Sơn Lâm nói chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cho các tiền nhân của chúng ta trở nên cái gương mẫu sống động của những điều Chúa nói trong các bài đọc hôm nay....và hơn nữa Chúa cũng thường dùng những biến cố khác lạ oái oăm để tiến hành chương trình của Ngài....

Sau đó kế tiếp là nghi thức Xức Dầu Thánh cho quý vị cao niên già yếu bệnh tật để nguyện xin Thiên Chúa chữa lành phần hồn cũng như phần xác.

Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Phạm Minh Khang Trưởng Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Bringelly ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi.

Sau đó ông Lê Tinh Quang thay mặt Ban Chấp Hành Hội lên ngỏ lời cám ơn quý Cha và mọi người đồng thời cũng báo cáo về sinh hoạt của hội trong năm qua. Hôi được thành lập năm 2006, đến hôm nay là năm thứ 12 . Hội Bảo Trợ 81 Tu Sinh Nam Nữ thuộc 8 Dòng Tu gồm 40 Nữ và 41 Nam. Đã gởi về $9720.00 Úc kim. Hội cũng đã gia tăng số Dòng Tu và số Tu Sinh được bảo trợ hàng năm và đã gởi về $146.600.oo Úc kim.

Sau đó Thánh lễ kết thúc và mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc nhẹ mừng Bổn Mạng trong nhà ăn Trung Tâm.

Diệp Hải Dung

See Also

3/13/2017
Bổn Mạng Thiếu Nhi Cung Thánh TGP Sydney
Diệp Hải Dung
2/19/2017
Giáo xứ Đồng Trì, Tổng Giáo Phận Hà Nội, mừng kính 156 năm Cha Thánh Ven được phúc tử đạo
Giáo Xứ Đông Trì
2/11/2017
Giáo khu Gioan Bosco Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng.
Trần Văn Minh
1/14/2017
Huynh đoàn Đa Minh Thánh Khảm, Liên Huynh Victoria mừng bổn mạng
Trần Văn Minh
1/7/2017
Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Thánh Gioan Tông đồ mừng bổn mạng
Trần Văn Minh
1/4/2017
Tổng giáo phận Sài Gòn –Gia đình Phúc Âm Mừng bổn mạng –Lễ Thánh Gia Thất
Phương Nga
1/1/2017
Các bà mẹ Công Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Denver Colorado mừng lễ bổn mạng
Nguyễn Thái Ninh
1/1/2017
Giáo xứ Tân Phước Sàigòn Mừng bổn mạng
Văn Minh
12/28/2016
Đoàn Thanh Niên Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne mừng bổn mạng
Trần Văn Minh hình của Thanh Niên Hồng
12/27/2016
Các Phó Tế VN tại Orange County mừng bổn mạng
William Nguyễn
12/27/2016
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP Sydney Mừng Bổn Mạng.
Diệp Hải Dung
12/17/2016
Bổn Mạng Giáo Đoàn Georges Hall Sydney
Diệp Hải Dung
12/8/2016
Hiệp hội Thánh mẫu xứ Tân Phú mừng bổn mạng
Phương Nga
12/7/2016
Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo phận Sài Gòn : Mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội
Martino Lê Hoàng Vũ
11/27/2016
Nhận định và kinh nghiệm về mạng lưới truyền thông Công Giáo Vietcatholic
Trần Văn Cảnh
11/26/2016
Cộng đoàn Giáo khu Phanxico Xavier Melbourne mừng bổn mạng 2016
Trần Văn Minh
11/21/2016
Hôi Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ : Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ dâng mình
Martino Lê Hoàng Vũ
11/20/2016
Lễ Bổn Mạng Giáo Đoàn Lakemba - Sydney
Diệp Hải Dung
11/20/2016
Hành hương kính Đức mẹ Măng Đen
Người Giồng Trôm
11/18/2016
Huynh đoàn Martino mừng bổn mạng 2016
Trần Văn Minh