NẮNG TRÊN ĐỒI XUÂN
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Đâu cần rực rỡ đồi hoa
Cỏ non lá biếc thế là mùa xuân.
(nđc)