CỜ BAY TRÊN TRỜI TỰ DO

Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Đây cờ vàng ba sọc đỏ

Như ba miền tổ quốc thân yêu

Cờ theo anh vượt qua biển lớn

Cờ theo cha lên miền đất mới

Cờ tung bay

trên những phố lưu vong xứ người..

Phất phới cao trong nắng mai

mà ngỡ trên Quê Hương mình..

(Trích ca khúc của Trần Chí Phúc)