Đức Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng thăm mục vụ Giáo xứ Nhượng Nghĩa 2017

17 giờ chiều Chúa Nhật ( 2 / 7 / 2017), Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng , đã viếng thăm mục vụ Giáo xứ Nhượng Nghĩa, dâng Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô, Bổn mạng Giáo xứ .

Cùng đồng tế với Đức Giám Mục, có Cha Quản xứ Phê-rô Lê Hưng , Cha Phao-lô Pham Thanh Thảo – Chánh văn phòng Tòa giám mục Đà Nẵng và hai Cha là con em của Giáo xứ : GB Nguyễn Xuân Hồng và Giuse Phạm Phi Phong.

Đức Cha rất vui khi được Cha Quản xứ Phê-rô Lê Hưng , giới thiệu : “ Cha Giuse Pham Phi Phong , Đức Cha Mới trao tác vụ Linh mục hôm 23 / 6 / 2017, là vị Linh mục thứ 6 con em của Giáo xứ”.

Đức Cha nói: “ Giáo xứ là cái nôi của : Tình yêu , Đức Tin , cầu nguyện , thinh lặng , lao đông ….nhưng là nôi của Ơn Gọi “ Ngài tiếp : “ cám ơn hành trình Giáo xứ tạo nên vườn ươm Ơn Gọi cho Giáo Hội”.

Khi thấy các em thiếu nhi của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ được học Giáo lý , nhân bản , có kỷ luật và nề nếp. Đức Cha rất vui vì các em là tương lai của Giáo xứ và Giáo Hội, phải giúp cho các em những giá trị thật đẹp của Đức Tin và đời sống nhân bản.

Toma Trương Văn Ân