37. Con người ta nếu cầu nguyện cách tốt lành thì không trễ nãi làm việc thiện. Trái lại, nếu không cầu nguyện tốt, thì bất cứ việc thiện nào cũng làm không được.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn th ần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info