Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng điều “quan trọng là phải có đối thoại ngay cả trong Giáo Hội”. Ngài đã đưa ra lập trường trên để đáp lại bản tuyên bố ‘Sửa sai trong tình con thảo’ - ‘filial correction’ – vừa được công bố hôm Chúa Nhật 24 tháng 9, 2017.

Theo hãng tin ANSA của Ý, Đức Hồng Y đã đưa ra nhận xét trên trong khi phát biểu tại một cuộc hội thảo về các tín hữu Kitô Iraq.

Đức Hồng Y nói: “Những người không đồng ý bày tỏ sự bất đồng của họ, nhưng về những điều này, chúng ta phải có lý luận, phải cố gắng để hiểu nhau.”

Với những nhận xét này, Đức Hồng Y Parolin đã trở thành viên chức cấp cao nhất của Vatican bình luận về văn kiện này cho đến nay.

Tuyên bố ‘Sửa sai trong tình con thảo’, ban đầu được ký bởi 62 linh mục và các nhà nghiên cứu, đã cáo buộc Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên truyền lạc giáo qua Tông Huấn Amoris Laetitia được ban hành vào năm 2016.

Mặc dù, văn kiện không quy kết chính Đức Thánh Cha là lạc giáo, nhưng tài liệu cho rằng Amoris Laetitia, kết hợp với những hành động và những thiếu sót nhất định có thể dẫn người Công Giáo đến chỗ lầm lạc.

Sau khi tuyên bố được đưa ra, nhiều người khác, bao gồm một giám mục về hưu và giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Tôn giáo Ian Ramsey tại Đại học Oxford, cũng đã tham gia cùng những người ký tên ban đầu.

Source: Catholic Herald - Cardinal Parolin calls for ‘dialogue’ after filial correction