PHÂN ƯU:b>
Trong niềm tin Đấng Ki-tô Phục Sinh, chúng tôi Đại diện các Tuyên Úy và Hướng Đạo Sinh Công Giáo Việt Nam
thương tiếc và kính báo tin:

Bà Marie-Therese Trần Bạch Bích
Đã được Chúa gọi về ngày 9 tháng 10 năm 2017 tại tư gia ở Garden Grove, California, USA.
Hưởng thượng thọ 98 tuổi.

Linh cữu sẽ được quàn tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang (Our Lady of La Vang Church):
Địa chỉ: 288 S Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92704, Điện thoại: 714-775-6200

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ Năm ngày 19 tháng 10 năm 2017
- 1:00pm-2:30pm: Lễ phát tang và làm phép xác
- 2:30pm-6:00pm: Thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện
- 6:00pm-7:00pm: Thánh Lễ tiễn đưa
Thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017
- 1:00pm-6:00pm: Thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện
- 6:00pm-7:00pm: Thánh Lễ
Thứ Bẩy ngày 21 tháng 10 năm 2017
- 10:00am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, Santa Ana, CA
- Sau Thánh Lễ, di quan để hỏa táng tại Gateway Crematory, 1410 Acacia Ave #D, Fullerton, CA 92321

Bà Mai Liệu, khuê danh Marie-Therese Trần Bạch Bích, một nữ trưởng Hướng Đạo kỳ cựu, bà Trần Bạch Bích thuộc lớp lãnh đạo
Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam từ khi thành lập vào năm 1957, từng làm hội trưởng và tổng ủy viên trong thập niên 1960 và 1970.

Bà kết hôn với Trưởng Mai Liệu, từng làm trại trưởng (ủy viên huấn luyện toàn quốc) của hội Hướng Đạo (nam) trong nhiều năm.
Trưởng Trần Bạch Bích thành lập Tráng Đoàn Mê Linh (1960) tại Sài Gòn, một tráng đoàn đầu tiên chỉ gồm nữ giới.
Bà góp phần hướng dẫn và đào tạo nhiều thế hệ huynh trưởng nữ Hướng Đạo qua các trại huấn luyện. Trước đó bà đã làm trưởng ngành Ấu
trong hội Nam Hướng Đạo, bên cạnh trưởng Mai Liệu – một trong những vị thuộc thế hệ đầu tiên trong sinh hoạt Hướng Đạo tại miền Bắc Việt Nam.

Sau năm 1975, ông bà Mai Liệu tiếp tục sinh hoạt trong việc huấn luyện các huynh trưởng Hướng Đạo tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.

Trưởng Bạch Bích (ngồi ) và Trưởng Mai Liệu trong ngày Họp Mặt Xuân Hòa US

Trưởng Mai Liệu, 99 tuổi, đang cư ngụ tại Newport Beach, California.
Ông bà có tám người con, phần lớn đang sống tại Mỹ.
Trưởng Nam: Mai Minh Chí,
Thứ Nữ: Mai Vân Anh,
Thứ Nữ: Mai Tú Anh,
Thứ Nữ: Mai Quỳnh Anh,
Thứ Nữ: Mai Hồng Anh,
Thứ Nữ: Mai Lan Anh,
Thứ Nam: Mai Minh Nghĩa,
Thứ Nam: Mai Minh Dũng,
Liên lạc: Mai Chí 408-250-2315, Mai Lan Anh 714-357-4988

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ thương đến linh hồn Marie-Therese và ban phúc trường sinh trên Thiên Quốc
Thành kính phân ưu cùng Trưởng Mai Liệu và các con cháu, cũng như đến gia đình Bách Hợp Việt Nam.

Bắt tay trái

Trưởng Hướng Đạo: LM Trần Công Nghị, LM Nguyễn Tiến Lộc và LM Bùi Hiển Linh
Thay mặt các Linh mục Tuyên Úy và các Trưởng Hướng Đạo và Hướng Đạo Sinh Công Giáo Việt Nam