Vị Hồng Y người Đức, nguyên là Tổng Trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin nói rằng Cải Cách Tin Lành chẳng phải là một “cải cách” gì cả, nhưng một “sự thay đổi tổng thể những nền tảng của đức tin Công Giáo.”

Viết trên tờ La Nouva Bussola Quotidiana của Ý, Đức Hồng Y Gerhard Müller nhận xét rằng nhiều người Công Giáo đương đại tỏ ra “quá nhiệt tình” khi đề cập đến Martin Luther, chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết về thần học.

Lời bình luận của ngài đã được đưa ra sau khi Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý, là Đức Giám Mục Nunzio Galantino, được tường trình đã nói rằng “Phong Trào Cải Cách thực hiện bởi Martin Luther 500 năm trước đây là một sự kiện của Chúa Thánh Thần” và nói thêm rằng “Phong trào Cải cách quả là đúng với sự thật được thể hiện trong ngạn ngữ 'Ecclesia sempre reformanda' - Giáo Hội luôn được đổi mới”.

Đức Hồng Y Müller tỏ một thái độ mạnh mẽ chống lại quan điểm này, và nhấn mạnh rằng thật là sai lầm khi nghĩ rằng ý định của Luther chỉ đơn giản là muốn chống lại những lạm dụng về ân xá, cũng như những tội lỗi của Giáo Hội trong thời Phục Hưng.

Ngài nói: “Những lạm dụng và những hành động tồi tệ luôn tồn tại trong Giáo Hội. Chúng ta là Giáo Hội thánh thiện là nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa và các bí tích, bất kể tất cả mọi người đều là những kẻ tội lỗi, tất cả đều cần sự tha thứ, sự ăn năn hối lỗi, và sám hối.”

Nhưng Luther từ bỏ “tất cả các nguyên tắc của đức tin Công giáo, Thánh Kinh, Thánh Truyền, huấn quyền của Giáo hoàng và các Công đồng, các giám mục.”

Vì thế, không thể nói rằng cải cách Luther là “một sự kiện của Chúa Thánh Thần” bởi vì “Chúa Thánh Thần giúp Giáo Hội duy trì tính liên tục của mình thông qua các giáo huấn của Giáo Hội.”

Martin Luther đã công bố vào ngày 31 Tháng Mười, 1517 một luận văn gồm 95 điểm chống lại Giáo Hội Công Giáo và thành lập ra Tin Lành Cải Cách. Đó là sự khởi đầu của cuộc cải cách dẫn đến sự rạn vỡ của Kitô giáo phương Tây.

Cuộc Cải Cách Tin Lành không chỉ xâu xé Công Giáo; nhưng cũng khiến nhiệm thể của các tín hữu Kitô lâm vào những cuộc ly giáo bất tận, với hàng ngàn giáo phái Tin Lành. Phong trào Cải Cách đã dẫn đến những thập kỷ chiến tranh, cách mạng, những cuộc tranh giành vô tận và phân chia tan nát châu Âu. Thánh Thần là nguồn mạch của hiệp nhất, và bình an; phong trào Cải Cách thực hiện bởi Martin Luther 500 năm trước đây, do đó, không thể là một sự kiện của Chúa Thánh Thần.

Source: Catholic Herald - Cardinal Müller: Reformation was ‘revolution against the Holy Spirit’