Bộ Giáo lý Đức Tin, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã viết một lá thư cho các giám mục Đức bác bỏ đề nghị cho phép một số người theo đạo Tin Lành được Rước Lễ, nhưng Đức Giáo Hoàng không muốn lá thư này được công khai.

Các nguồn tin ở Vatican và Đức nói rằng lá thư đã được Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, hiện là tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin ấn ký, và thêm rằng “không có sự khác biệt” giữa Đức Tổng Giám Mục Ladaria và người tiền nhiệm của ngài, là Đức Hồng Y Gerhard Müller, về vấn đề này.

Nhưng hai nguồn tin cao cấp cũng khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng muốn nội dung bức thư này được giữ bí mật vì những lý do không rõ.

Trang web Công Giáo Áo Kath.net đã tiết lộ hôm thứ Tư 18 tháng Tư rằng Vatican đã đưa ra quyết định trên sau khi bảy giám mục Đức đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Woelki của Köln, viết thư cho Bộ Giáo Lý Đức Tin hồi đầu tháng này nói rằng các ngài tin rằng đề xuất này mâu thuẫn với giáo lý Công Giáo, phá hoại sự hiệp nhất và vượt quá thẩm quyền của hội đồng giám mục.

Tại hội nghị mùa xuân của họ vào tháng 2, các giám mục Đức đã bỏ phiếu ủng hộ việc hình thành một tài liệu hướng dẫn mục vụ, cho phép một người theo đạo Tin lành có phối ngẫu là người Công Giáo được rước lễ trong một số trường hợp và dưới những điều kiện nhất định.

Theo bản dự thảo được Hội Nghị Khoáng Đại các Giám Mục Đức thông qua vào tháng Hai, những người phối ngẫu Tin Lành có thể được Rước Lễ sau khi “cẩn thận cân nhắc lương tâm” và phải “khẳng định đức tin của Giáo Hội Công Giáo” và có lòng muốn chấm dứt “sự đói khát Thánh Thể”

Mặc dù Đức Hồng Y Cardinal Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục khẳng định rằng đây không phải là một cố gắng nhằm thay đổi giáo lý của Giáo hội, đề xuất này đã gây ra chia rẽ sâu sắc trong hàng giáo phẩm Đức.

Đức Hồng Y Brandmüller, một vị Hồng Y người Đức nêu ra câu hỏi là tại sao một người “đáp ứng được những điều kiện đó, và không ở trong trường hợp khẩn cấp, lại không thể đơn giản là xin được nhận vào Giáo Hội Công Giáo”.

Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, tố cáo hành động này như là một “thủ thuật ngụy biện” và nói rằng các điều kiện được đề cập trong văn kiện dự thảo sẽ không bao giờ có thể được đáp ứng nếu người ta muốn trung thành với giáo huấn của Giáo Hội.

Trong một thông cáo, ông Matthias Kopp cho biết Hội Đồng Giám Mục Đức “chưa nhận được” lá thư từ chối nào như vậy, và nói thêm rằng Đức Hồng Y Marx chưa gửi bản dự thảo tới Vatican, và đó chỉ mới là một bản “dự thảo còn phải được tái xét”.
Source: National Catholic Registet - Vatican Rejects German Bishops’ Intercommunion Proposal