Hằng năm vào ngày 01.Tháng Mười một, Giáo Hội Công Giáo mừng kính toàn thể các Thánh nam nữ trên trời.

Giáo Hội Công Giáo trong suốt năm hầu như mỗi ngày đều mừng kính một hay nhiều vị Thánh với tên tuổi ngày tháng cùng nơi sinh ra, và ngày tháng năm nơi chốn qua đời. Nhưng vẫn còn nhiều Vị Thánh chưa hay không được biết đến tên tuổi, như Thánh Gioan viết thuật lại:

„ Kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế.“( Kh 7,9)

Nên Giáo hội mừng tất cả mọi Vị Thánh chung vào ngày 01. Tháng mười một hằng năm.

Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI. đã có suy tư về ngày lễ kính: „ Ngày lễ mừng kính các Thánh chúng ta hướng tầm nhìn lên với lòng biết ơn đoàn thể lớn lao các Tín Hữu đang cùng tham dự vào vinh quang của Chúa ở trên trời. Chúng ta tất cả được kêu mời sống theo con đường Tám mối phúc thật, như Chúa Giesu Kito rao giảng, Đấng hằng muốn dẫn đưa chúng ta về quê hương vĩnh cửu, nơi là nguồn đời sống. Trên con đường đời sống đó các Thánh phù giúp chúng ta qua gương sáng làm chứng và lời chuyển cầu của các ngài.“

Lễ mừng kính chung các Thánh là ngày lễ trọng trong Giáo Hội Công Giáo. Lễ mừng kính này là một trong những ngày lễ mừng trọng thể, có thể nói là cao điểm như lễ mừng Chúa Giesu giáng sinh, lễ mừng Chúa Giesu phục sinh, những ngày lễ trong tuần thánh, lễ mừng kính Chúa Giêsu lên trời hay lễ mừng Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Như các ngày lễ trọng mừng Chúa Giesu giáng sinh và phục sinh, phẩm phục phụng vụ trong lễ mừng này là mầu trắng. Mầu trắng trong phụng vụ diễn tả ý nghĩa sự trong trắng tinh tuyền và sự vui mừng của ngày lễ mừng kính các Thánh.

Nguồn gốc ngày lễ này có từ thế kỷ thứ tư. Trước hết lễ mừng kính các Thánh được mừng vào ngày Chúa Nhật sau lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Bên Giáo hội Tây phương - Roma- Đức Giáo Hoàng Binifatius IV. năm 610 đã làm phép thánh hiến đền thờ các vị Thần Roma, đền thờ Pantheon tôn kính các Vị Thần của thế giới cổ đế quốc Roma, cho Đức trinh nữ Maria và toàn thể các Thánh, và truyền hằng năm mừng kính ngày lễ vào ngày Thứ Sáu sau lễ Phục sinh.

Đức Giáo Hoàng Gregor III. đã làm phép thánh hiến một nhà nguyện ở trong đền thờ Thánh Phero dâng kính tất cả mọi Vị Thánh, và do đó thành phố Roma mừng kính lễ vào ngày 1. Tháng Mười một hằng năm. Và từ đó ngày lễ mừng kính được phổ biến rộng rãi trên toàn thể Giáo hội bên Tây phương.

Đến thời Đức Giáo Hoàng Gregor IV. năm 835 lễ mừng kính các Thánh được ấn định trong toàn thể Giáo hội vào ngày 01. Tháng Mười Một hằng năm.

Từ thời Đức Giáo Hoàng Sixtus IV. năm 1475 ngày lễ này trở thành lễ trọng trong toàn thể Giáo hội khắp hoàn vũ.

Theo khía cạnh thần học đạo đức lễ mừng kính toàn thể các Thanh Nam Nữ ngày 01.Tháng Mười một là ngày lễ tất cả mọi người đã đạt tới sự trọn vẹn yên nghỉ trong Chúa Giêsu Kitô, nguyên thủy được mừng kính vào ngày Chúa Nhật sau lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, và đến thời Đức Giáo Hoàng Gregor IV. lễ được ấn định mừng vào ngày 01.Tháng Mười một.

Ngày 02.Tháng Mười một là ngày lễ cầu cho các Linh hồn do Tu Viện trưởng Odio thành Cluny năm 998 đã thiết lập để tưởng nhớ cầu nguyện trước hết cho các Tu sĩ trong các hội dòng của họ.

Hai ngày lễ liền sát gần nhau cùng với ý nghĩa cho các Thánh đã qua đời và cho các người đã qua đời, và bước sang mùa Đông, theo thời tiết xứ lạnh bên Âu châu, gợi lên suy nghĩ hai ngày lễ song đôi này đan quyện vào nhau.

Ngày lễ mừng kính các Thánh 01. Tháng Mười một hằng năm là ngày lễ diễn tả vẻ muôn mầu sắc của tất cả mọi người, của mọi dân tộc. Họ là chúc lành cho thế giới hôm qua và hôm nay.

Ngày lễ mừng kính các Thánh 01. Tháng Mười một hằng năm chung cho tất cả mọi người đã có đời sống tin tưởng vào tình yêu thương, và đã sống theo tình yêu thương với mọi người. Đời sống chan chứa tình yêu thương của họ được Thiên Chúa an ủi chúc phúc lành.

Gương đời sống các Thánh giúp con người chúng ta thêm nhuệ khí can đảm sống trong công trình thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng như mình là, như mình có thể.

Mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho một con đường đời sống riêng. Và Thiên Chúa cần mỗi người, như các Thánh, là chúc lành cho hoàn vũ.

Lễ Các Thánh, 01.11.2017

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long