ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta tiếp tục chia sẻ về sự tỉnh thức chờ ngày Chúa đến lần thứ 2 để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Điều mà Giáo Hội muốn nhấn mạnh trong các bài đọc hôm nay là trong lúc chờ đợi, chúng ta biết khôn ngoan dùng tài năng Chúa ban, để phục vụ Chúa và tha nhân.

Giá trị của việc xử dụng của cải đời nầy và những ơn lành Chúa ban một cách khôn ngoan đòi hỏi chúng ta phải ý thức và quên mình để gặp gỡ Chúa trong những người anh em khác. Điều nầy đòi hỏi nhiều sự hy sinh và trường thành trong đức tin và đầy lòng mến. Chúng ta cầu xin Chúa, với ơn thánh trợ lực, chúng ta được đầy khôn ngoan trong những quyết định sáng suốt.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây.

TRƯỚC BÀI I:
Hình ảnh người vợ khôn ngoan trong bài đọc chúng ta sắp nghe sẽ là mẫu gương tuyệt hảo cho các bà mẹ Công Giáo Việt Nam. Với tâm hồn Việt Nam đảm đan của người vợ hiền, các bà luôn chuẩn bị không những cho hôm nay mà cho cả tương lai.

TRƯỚC BÀI II:
Có lẽ nhiều tín hữu thời thánh Phaolô đã hỏi ngài bao giờ tận thế sẽ xảy tới? Không một ai trong chúng ta có thể trả lời được. Thánh Phaolô chỉ khuyên nhủ các tín hữu của ngài, luôn sẵn sàng chờ ngày đó xảy đến trong tinh thần tỉnh thức.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Dụ ngôn về những nén bạc chủ giao cho các đầy tớ trước khi đi phương xa, được hiểu như những tài năng Chúa ban cũng như của cải Chúa trao ở đời nầy phải được xử dụng cách khôn ngoan, theo thánh ý Chúa chứ không theo ý chúng ta.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu đã nói với người tôi tớ trung thành: "Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín hãy vào hưởng gia nghiệp mà Cha Ta đã dành cho ngươi". Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến.

1. Chúng ta cầu nguyện cho những người mẹ và người vợ trong gia đình. Với ơn Chúa ban và sự khôn ngoan họ biết dùng tiền của đời nầy, để mưu cầu hạnh phúc cho chính gia đình và chồng con của họ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những người chồng, người cha trong gia đình. Xin cho họ luôn sống xứng đáng cương vị của người chủ gia đình, người cha cần mẫn. Xin cho họ là những người lãnh đạo giỏi, là gương mẫu cho con cái.Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta biết khôn ngoan xử dụng của cải đời nầy, biết chia sẻ cho những ai cần được giúp đỡ, để trong ngày thẩm phán chúng ta sẽ không bị Chúa quở trách, vì đã chôn vùi tài năng của Chúa một cách ích kỷ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta đang chia sẻ với thế giới bao thống khổ trước cảnh giết người hằng loạt bằng bôm cảm tử. Xin cho các nguyên thủ quốc gia biết khôn ngoan tìm kiếm một giải pháp ôn hòa hầu thế giời chúng ta đang sống được hưởng một nền hòa bình thật sự. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các tín hữu của Chúa đã qua đời, những linh hồn chúng ta phải cầu nguyện vì chữ hiếu. Xin cho tất cả được hưởng kiến nhan thánh Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, tài năng và cuả cải là của Chúa ban cho chúng con quản lý. Xin đừng để tính ích kỷ che mất sự dấn thân phục vụ, bác ái đối với tha nhân. Xin cho chúng con biết dùng tài năng và của cải trần thế để phục vụ Chúa, bác ái với mọi người trong tình tương thân tương ái. Chúng con cầu xin,nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.