LŨ LỤT MIỆT QUÊ
Ảnh của Tấn Đạt
Miền Trung nắng cháy bão giông
Bao nhiêu cơn lũ mẹ còng... gánh qua
Lúa chìm nhà nổi xót xa!
Lũ về mẹ chạy như là... những năm
Biết bao vất vả nhọc nhằn
Mới xa bão đạn lại gần bão giông
Đau thương trên mỗi cánh đồng
Mong nhanh qua lũ thôi còng... mẹ ta!
(Trích thơ của Trần Tá)