ĐẦU LÊ: Anh Chị Em thân mến,
Phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng chúng ta đến ơn gọi mà mỗi người được Chúa kêu mời đáp lại tiếng của Ngài. Qua câu chuyện Chúa gọi Samuên, khi cậu còn niên thiếu, khi ở trong đền thờ cận kề thầy cả Êli. Hằng ngày cậu chuyên cần phụng sự thầy cả Êli trong những việc bàn thờ, Chúa đã gọi cậu từ thuở ấy.
Với cái nhìn khách quan và tổng quát, chúng ta sẽ thấy trên thế giới ngày nay, ơn thiên triệu sút giảm hơn những thập niên trước đây. Nhìn vào các bản thống kê trên mạng lưới điện toán, chúng ta có thể biết được khá chính xác trong những giáo phận có bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ…
Chúng ta hướng những lời cầu nguyện của chúng ta về ơn thiên triệu trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho thanh thiếu niên nam nữ, luôn sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa, như các tông đồ ngày xưa đã đáp lại tiếng Chúa và bước đi theo Ngài.
Với những tư tưởng dẫn nhập, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Chúa gọi Samuên khi cậu còn là một cậu bé. Cậu chưa hiểu thế nào là Chúa gọi. Thầy cả Êli đã giúp cậu khám phá ra tiếng của Chúa. Những bậc làm cha mẹ, hãy giúp con cái đáp lại tiếng Chúa, nhận ra tiếng gọi khi con em còn sống dưới mái gia đình.

TRƯỚC BÀI II:
Với những khó khăn và phức tạp của đời sống gia đình và cộng đoàn, thánh Phaolô đã nhắn nhủ giáo dân thành Côrintô luôn sống liên kết với thân thể mầu nhiệm là Đức Kitô.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Các tông đồ của Gioan Tiền Hô đã từ giã ông, để theo Đức Kitô, qua sự giới thiệu của Gioan. Đây là những tông đồ đầu tiên Chúa đã gọi khi bắt đầu sứ vụ và đời sống công khai của Ngài.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa hiện diện với nhân loại qua Lời Ngài. Lời Ngài phán qua muôn thế hệ dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để luôn tuân giữ Lời Ngài và thực thi Lời Ngài trong cuộc sống hôm nay:

1. Xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc tông du của Ngài tại các nước Âu Châu được bình an và đạt nhiều kết quả như lòng mong ước. Xin Chuá cũng ban cho các phẩm trật trong Giáo Hội, ơn khôn ngoan và sáng suốt để hướng dẫn Giáo Hội theo đúng giáo lý Tông Truyền. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin ban ơn cho giới trẻ hôm nay, được hướng dẫn về đời sống thiêng liêng, để họ có những hiểu biết về cuộc sống hiến dâng. Với ơn Chúa tác động và lời cầu nguyện của những bậc phụ mẫu, Giáo Hội được tăng số những kẻ dâng mình cho Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu nguyện cho ơn thiên triệu; xin cho giới trẻ thêm can đảm, đầy nghị lực, chuyên cần học hỏi để thích nghi và phục vụ Giáo Hội trong hoàn cảnh mới hôm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta cầu nguyện cho những nam nữ tu sĩ; xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi, kiên trì trong việc tu học, để sau nầy sẽ trở thành những thợ làm vườn nho của Chúa nhiệt thành và thánh thiện. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những tín hữu của Chúa và những linh hồn mồ côi đã qua đời trong năm vừa qua, đuợc hưởng một mùa Xuân bất diệt trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa hiện với chúng con qua bí tích Thánh Thể và Lời Hằng Sống. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong phục vụ. Xin vun trồng nơi chúng con tình yêu mến nồng nàn và tăng sức cho chúng con bằng ơn thánh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen