TỊNH TÂM MÙA CHAY
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Xin cho lòng lắng tịnh tâm
Ăn năn tội lỗi gươm đâm Chúa trời
Người thương nhân loại vợi vời
Chết trên thập giá cứu đời trần gian.
(nđc)