(Vatican News) Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, ngày 11 tháng Tư năm 2018, ĐGH Phanxicô đã nói với các khách hành hương tụ tập tại Quảng Trường Thánh Phê-rô về mối liên hệ giữa Lễ Phục Sinh và Bí Tích Rửa Tội. Ngài cũng khuyến khích các bậc phụ huynh hãy cho con em của mình chịu phép rửa tội ngay sau khi sinh ra, nhờ đó con trẻ có cơ hội nhận được món quà miễn phí là có Chúa Kitô cư ngụ trong các em ngay từ buổi ban đầu.

Rửa tội: một món quà miễn phí làm thay đổi đời sống của chúng ta.

ĐGH nhấn mạnh đặc biệt với các bậc phụ huynh rằng phép Rửa Tội là một món quà nhưng không, là cánh cửa mở ra cho những bí tích khác, nhờ đó người Kitô hữu có thể lớn lên trong đời sống ân sủng cho đến khi về tới quê thật là nước thiên đàng.

“Phép Rửa Tội thắp lên trong chúng ta cuộc sống Chúa Kitô, dẫn đưa chúng ta tiến về thành Thánh Giê-ru-sa-lem ở trên Thiên Đàng.”

ĐGH cũng giải thích rằng “Bí tích này bắt đầu một hành trình đức tin mà chúng ta gọi là giai đoạn dự tòng, là bằng chứng hiển nhiên khi một người trưởng thành xin được rửa tội”, nhưng “ngay cả trẻ em”, từ thời xa xưa cũng được rửa tội trong đức tin của cha mẹ chúng.”

Vì thế ngài nói rằng “ đừng trì hoãn việc rửa tội cho con em của mình với lý do là “các em còn quá nhỏ chưa hiểu”, thái độ này chứng tỏ là “ các con không tin vào Chúa Thánh Thần.”

Rửa tội là nền tảng của đời sống Kitô hữu, một khoảnh khắc đánh dấu một sự thay đổi xâu xa trong cuộc đời của một con người.

Có sự khác biệt trước và sau khi rửa tội, nó diễn tả sự chuyển tiếp từ điều kiện này sang điều kiện khác… đó là một dấu hiệu của sự thanh tẩy cho một khởi đầu mới.”

Hãy nhớ ngày con Rửa Tội và hãy ăn mừng.

ĐGH nói rằng chúng ta luôn nhớ ngày sinh và tổ chức mừng, thế mà tại sao chúng ta lại không nhớ ngày mình được chịu phép rửa tội và ăn mừng vì được sinh ra trong Chúa Thánh Thần.

Ngài mời gọi mọi người hiện diện hãy nhớ lại ngày mình được rửa tội và cám ơn Chúa vì đó là ngày mà “Chúa Thánh Thần đến với cuộc đời của chúng ta, đó chính là ngày sinh thứ hai, ngày tái sinh của chúng ta.”

ĐGH nói rằng trong Chúa Giê-su, “mọi con cái của Adong đều được mời gọi vào một đời sống mới” và “dìm chúng ta trong Đức Kitô qua Phép Rửa, làm cho chúng ta trở nên chi thể mầu nhiệm của Chúa là Giáo Hội và tham gia vào những sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới.”

ĐGH kết luận rằng lời hứa khi chịu phép rửa tội mà chúng ta lập lại mỗi năm vào đêm Vọng Phục Sinh phải được tái khẳng định mỗi ngày, để phép rửa “Kitô hóa” những ai đã lãnh nhận, làm cho chúng ta thành một Kitô hữu đích thực.

Giuse Thẩm Nguyễn