Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã tham gia vào Hội nghị Bilderberg, một phiên họp hàng năm của giới chính trị, kinh doanh và truyền thông hàng đầu thế giới. Năm nay, hội nghị này diễn ra tại Turin, Ý, từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 6.

Đức Hồng Y Parolin có tên trong danh sách 131 người tham gia trong cuộc họp Bilderberg năm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên một quan chức Vatican cao cấp tham dự Hội nghị Bilderberg.

Hội nghị Bilderberg được khởi sự từ năm 1954 tại khách sạn Bilderberg ở Oosterbeek, Hà Lan. Hội nghị Bilderberg tập hợp mỗi năm một số từ 120 đến 150 người tham gia, trong đó có tầng lớp tinh hoa chính trị châu Âu và Bắc Mỹ, cùng với giới kỹ nghệ, kinh doanh, tài chính, giáo dục và truyền thông.

Hội nghị năm nay được thiết lập để thảo luận về chủ nghĩa mị dân ở châu Âu, những thách thức của sự bất bình đẳng, tương lai của công ăn việc làm, trí tuệ nhân tạo, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, thương mại tự do, vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ và Nga, điện toán lượng tử, Saudi Arabia và Iran.

Sự tham gia của Đức Hồng Y Parolin có thể là một biểu hiện của “văn hóa gặp gỡ” được khuyến khích bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Thánh Cha thường khích lệ các quan chức Tòa Thánh tham gia vào một cuộc đối thoại với thế giới.
Source: Catholic News Agency - Analysis: Cardinal Parolin, Vatican secretary of state, at the elite Bilderberg meeting