Đức Giám Mục Robert Vasa nói rằng ‘Việc cử hành này rất là phổ biến, nhưng không phù hợp với Hướng dẫn của Tòa Thánh’

Giám mục của Santa Rosa đã ra lệnh tạm ngưng ngay việc cử hành nghi thức Rước Lễ trong giáo phận của ngài khi không có linh mục hiện diện vì rằng việc cử hành như thế “không phù hợp với Hướng dẫn của Tòa Thánh”.

Giám mụ Robert Vasa nói với các tín hữu Công Giáo trong giáo phận của ngài ở California rằng nghi thức phục vụ này phải đình chỉ vào ngày 1 tháng Tám, trích dẫn từ một Hướng dẫn của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích được ban hành vào năm 2004. Bản Hướng dẫn nói rằng các Giám Mục của các giáo phận “không nên dễ dàng cho phép” việc cử hành nghi thức Rước lễ nơi không có một linh mục hiện diện vào những ngày trong tuần “nhất là ở những nơi mà có thể và sẽ có thể cử hành Thánh Lễ vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật theo sau đó.”

Giám mục Vasa nói rằng việc này đã trở thành phổ biến ở một vài giáo xứ và các cơ sở trong giáo phận để cho phó tế hay giáo dân cử hành nghi thức Rước Lễ vào cả những ngày Chúa Nhật và những ngày trong tuần khi không có linh mục dâng lễ.

“Việc cử hành này là phổ biến, nhưng không hợp với sự Hướng dẫn của Tòa Thánh. Việc chúng ta tôn kính phép Thánh Thể đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc chấp hành chỉ thị của Giáo Hội.

“Quan niệm về những gì nên làm trong các giáo xứ của chúng ta chắc chắn sẽ khác nhau, nhưng xung quang Bí Tích Thánh Thể đòi hỏi chúng ta phải thật sự trung thành với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội.

Vì thế Giám Mục ra lệnh rằng nghi thức phục vụ Rước Lễ mà không có linh mục vào các ngày Chúa Nhật và các ngày trong tuần phải đình chỉ, và thêm rằng “ những ai đã được phép làm như vậy trong quá khứ cũng sẽ không được tiếp tục làm nữa.”

Thay vào đó, các linh mục ở giáo xứ sẽ sắp xếp cho giáo dân đọc kinh cầu nguyện theo Giờ Kinh Phụng Vụ, như là Kinh Sáng và Kinh Chiều, hay đọc Phụng Vụ Lời Chúa ( chỉ có phần đầu của Thánh Lễ thôi). ĐGM nói thêm là “Chỉ có Thày Phó Tế mới được phép giảng.”

“Những phần Phục Vụ này được tiến hành nhưng không được cho Rước Lễ.”

Giám mục Vasa cũng nói rằng những ai có nhiệm vụ đưa mình Thánh Chúa cho người bệnh và đến tận nhà “trong bất cứ hoàn cảnh nào” không được giữ Bí Tích Thánh Thể tại nhà của họ.

.
Source: Catholic Herald US bishop orders halt to Communion services without a priest