ÁNG MÂY BIỂN CHIỀU
Ảnh của Tấn Đạt
Theo anh về với biển
Đón con sóng xô bờ
Thả tâm hồn theo gió
Áng mây hồng ngẩn ngơ…
(Trích thơ của Khánh Linh)