PHÂN ƯU
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng
Anh Chị Lê Sự là cộng tác viên của VietCatholic
đã mất đi nhạc mẫu thân yêu:

Cụ Bà Maria Phạm Thị Tốn
Sinh năm 1928 tại Đông Lâm - Hải Dương
đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2018
tại Tư Gia Giáo xứ Thủ Lựu, Vũng Tầu.
Hưởng Thọ 90 tuổi.

Chương Trình An Táng
Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018

5 giờ 30 sáng: Nghi Thứ Phát Tang và Làm Phép Xác
2:00PM - 9:00PM. Giờ kinh các Hội Đoàn
Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018
2:00PM - 9:00PM. Giờ kinh các Hội Đoàn
Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
4 giờ 45 sáng: Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Thủ Lựu.
Sau Thánh Lễ tiễn đưa Linh Cữu đến Trung Tâm Hỏa Táng Long Hương Thị Xã Bà Rịa - Vũng Tầu.

Chúng tôi hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria chóng được về Thiên Quốc.

Thành kính phân ưu

LM Gioan Trần Công Nghị
và Toàn Ban VietCatholic