Thánh Ca: Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam
Tác Giả: Lm. Vũ Đình Trác
Trình Bày: ca đoàn tổng hợp Giáo Phận San Bernadino, CA
với sự điều khiển của ca trưởng Nguyễn Khải mở đầu khai mạc Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo GP SB, CA ngày 3 tháng 11 năm 2018.