Melbourne, lúc 2 giờ chiều Thứ Ba 1/1/2019. Tại Nhà thờ Saint Paul số 200 Glengala Rd Sunshine West Vic 3020. Thánh lễ đầu năm mới kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, là bổn mạng của Đơn vị Legio mang tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa thuộc Giáo xứ Saint Paul. Đã được Cha Linh giám đơn vị là Linh mục Anthony Võ Văn Tùng dâng lễ tạ ơn cùng đơn vị và cộng đoàn.

Xem hình

Thánh lễ được Cộng đoàn giáo xứ Saint Paul, Giáo khu Martino, Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Cenatus Melbourne, các Curiae Nữ Vương Hòa Bình, Collingwood và các đơn vị Legio Mariae bạn, về dâng lễ tạ ơn và mừng bổn mạng lần Thứ 13 của đơn vị.

Đúng 2 giờ, Kinh khai mạc bắt đầu, đoàn con cái của Mẹ là đạo quân Legio Mariae đã cất cao lời kinh theo lời xướng kinh của anh Phạm Hiếu trưởng đơn vị Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi cộng đoàn đọc kinh khai mạc xong, chị đại diện đơn vị lên đọc lời dẫn về ý nghĩa của Thánh lễ kính Đức Mẹ, ý nghĩa của Thánh lễ đầu năm, những ý chỉ của giáo hội.

Thánh lễ bắt đầu với phần thánh nhạc của ca đoàn giáo xứ do Ca trưởng Soeur Bùi Thi Tố Anh FMM. hướng dẫn thật sốt sắng với những bài thánh ca thật ý nghĩa. Trong bài chia sẻ, Linh mục Anthony Võ Văn Tùng kể lại lịch sử mà giáo hội tôn vinh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Với những dẫn chứng cụ thể nhờ đó chúng ta cũng được xác tín và chung hưởng niềm vui về Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Cuối lễ, Chị Hương đại diện cho đơn vị lên quỳ trước ngai tòa Đức Mẹ để dâng lời cảm tạ. Với cả một sự thành tâm qua các lời nguyện, chắc chắn đã được Đức Mẹ nhận lời để đơn vị mỗi ngày một phát triển trong các công tác phục vụ tông đồ qua cộng đoàn giáo xứ.

Như thông lệ mỗi năm, nhân lễ bổn mạng của đơn vị, và cũng là đầu năm mới, đơn vị đã cùng cộng đoàn tổ chức bữa tiệc nhỏ ngay phía ngoài nhà thờ để mọi người đến dự lễ chung hưởng niềm vui và cũng là dịp gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng nhau được mọi sự bình an năm mới.