Vinh Sơn Liêm, Thánh lễ 8 giờ 45 sáng Chúa Nhật 23/6/2019 tại nguyện đường Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm, lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là bổn mạng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và cũng là bổn mạng của Ca đoàn Belem thuộc Xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm.
Tân huynh trưởng chào cộng đoàn sau khi tuyên thệ

Xem hình

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn và là Giám đốc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Xứ đoàn Vinh Sơn Liêm chủ tế, cùng Linh mục Trần Minh Hiếu và Thầy Phó tế Đinh Văn Bổn đồng tế. Ca đoàn Belem phụ trách phụng vụ thánh ca giúp cho buổi lễ thêm long trọng và sốt sắng.

Trong ngày lễ bổn mạng. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã xin Linh mục Giám đốc tấn phong cho hai dự trưởng là:
Maria Đặng Tuệ Khanh Angela và
Mary Đinh Hương Nam

Sau Thánh lễ, các em đã có buổi sinh hoạt đặc biệt và tiệc mừng bổn mạng.