ÁNG MÂY CHIỀU/GOLDEN CLOUDS
Ảnh của Robert Helfman

Trời hoàng hôn nắng vàng xao xuyến
Kià làn mây gió quyến xa đưa
Mây trôi lững lờ hồn ai luống ngẩn ngơ
Chiều lắng lắng xuống dần lắng lắng
gieo buồn chiều mơ.
(Trích ca khúc của Dương Thiệu Tước)