Trong tuyên bố hôm 21 tháng Ba, Hội Đồng Giám Mục Ba Lan bày tỏ sự thất vọng của các ngài trước những cáo buộc gần đây tại Âu Châu cho rằng vị Thánh Giáo Hoàng Ba Lan đã “chậm chạp” trong việc đề ra các chính sách có hiệu quả nhằm bài trừ tội lỗi lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo Hội.

Các Giám Mục nhận xét cay đắng rằng các thế lực thù địch với Giáo Hội lạm dụng tội lỗi lạm dụng tính dục để tấn Công Giáo Hội đã đành, nhưng ngày nay còn có cả các giáo sĩ hùa theo những luận điểm này là điều thực sự đáng quan ngại.

Các ngài nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz, người từng là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cho biết vị Giáo Hoàng Ba Lan đã phê chuẩn các đặc miễn giáo luật cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ vào năm 1994 và Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan 1996, để các Giám Mục tại quốc gia này có thể áp dụng các chính sách không khoan nhượng đối với tội lỗi lạm dụng tính dục; trước khi ngài công bố những sáng kiến của ngài vào tháng Năm năm 2001 trong tài liệu “Sacramentorum sanctitatis tutela” – “Bảo vệ sự tôn nghiêm của các bí tích”, và các chuẩn mực phải tuân giữ nhằm đối phó với “Các tội ác hết sức nghiêm trọng”.

Hội Đồng Giám Mục Ba Lan cũng công bố trên trang web chính thức của Hội Đồng Giám Mục toàn bộ tuyên bố của Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz, Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Krákow.


Source:Informacje KEP