ÁNG MÂY CHIỀU TÀ
Ảnh của Đặng Đức Cương

Hiu hắt hoàng hôn ánh nhật tà
Thẫn thờ lặng lẽ bóng chiều sa
Ngày qua vội quá, tôi ngồi lặng
Ngắm áng mây trời bay thật xa ...
(Trích thơ của Bạch-Loan)