Thánh Ca: Hoan Ca Phục Sinh,
Trình bày: Ca Đoàn Hiển Linh, Montclair, SanBernadino, CA