ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường.
(Trích thơ của Trịnh Công Sơn)