LỜI KINH ĐÊM
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Thuyền trôi xa về đâu ai biết
Thuyền có về ghé bến tự do.
Trời cao xanh hay trời oan nghiệt.
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ.
(Trích thơ của Mán Thuận)