Xem hình ảnh

Ngày Chuá nhật 30 tháng 6 vừa qua, Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland TX đã ăn mừng trọng thể lễ quan thầy là lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong khi ở tất cả các nơi khác, người ta cử hành lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27 tháng 6, thì giáo xứ Việt Nam ở Garland TX, dựa vào bộ luật Giáo Hội áp dụng tại Hoa Kỳ, đã được phép di chuyển ngày lễ quan thầy cuả mình qua ngày Chuá Nhật để ăn mừng một cách trọng thể hơn.

Mà sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng có một ngày lễ mà thôi, trong cuối tháng 6 có nhiều lễ trọng như lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả (24/6), lễ Thánh Tâm Chuá Giêsu (28/6), lễ hai thánh Phêrô và Phaolô (29/6)…và vì các lễ đó trùng hợp với tuần ‘Cửu Nhật’ (9 ngày) kính ĐMHCG cho nên đã được cử hành một cách âm thầm hơn.

Các lễ vừa kể trên quan trọng như thế nào? Xin thưa ngay, thánh PhaoLô là quan thày cuả cha xứ Nguyễn Tất Hải DCCT, Thánh Tâm là quan thầy cuả đoàn Liên Minh Thánh Tâm tức là cuả các vị gia trưởng Gx…còn Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả thì quan trọng bởi vì… xin dành câu trả lời này thành một câu đố để cho mọi người tìm gặp các cha mà hỏi nhé! (kẻo có người lại cho rằng vì là thánh quan thầy cuả mình cho nên “mèo khen mèo dài đuôi.”)

Nói cho vui để làm quà vậy thôi, chứ thực ra trong suốt một tuần chuẩn bị lễ quan thầy, Gx ĐMHCG đã thực hiện nhiều chương trình nhằm phát triển tâm linh cho xứ đạo, như mỗi ngày đều có nghi thức tôn kính Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (tuần cửu nhật) và 3 ngày đầu tuần đã thực hiện một cuộc tĩnh tâm với vị linh mục giảng phòng là Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT từ Roma sang, chủ đề xoay quanh các vấn đề Gia Đình trong môi trường hiện tại.

Đây là một vấn đề nhức nhối cuả mọi xã hội ngày nay và là một quan tâm hàng đầu cuả Giáo Hội. Ngày nay người ta không chỉ coi nhẹ các giá trị và vai trò cuả gia đình truyền thống mà thôi, mà nhiều phong trào cấp tiến còn tìm cách hình sự hoá các niềm tin truyền thống cuả gia đình nữa.

Trong ngày mừng lễ năm nay, Gx ĐMHCG đã gặp đuợc nhiều may mắn về thời tiết, người ta tiên đoán ngày Chúa Nhật là một ngày mưa bão dầm dề, nhưng đổi lại thì trời đã không mưa và không gió suốt ngày. Một thời tiết có mây phủ êm dịu như thế đã giúp cho buổi rước kiệu ngoại trời được hoàn toàn dễ chịu…chỉ tiếc có một điều là số người đi rước chỉ có khoảng bằng nửa năm ngoái mà thôi, nhưng dù thế nhà thờ cũng đã không có đủ chỗ chứa.