Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chủ đề của Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về lòng tin vào Thiên Chúa quan phòng. Dân Dothái đã tin tưởng Chúa sẽ giải phóng họ ra khỏi đất Aicập và đưa họ về Đất Hứa, với điều kiện họ phải sống trung thành với chính Thiên Chúa Giavê.

Đời sống chúng ta hôm nay cũng phải chiến đấu trường kỳ trong hai lãnh vực tinh thần và thể xác. Phải đi làm vất vả, trao đổi sức cần lao lấy của ăn phần xác. Phần linh hồn cũng phải chiến đấu để giữ vững niềm tin trước những cạm bẫy của thế gian luôn rình rập để cướp lấy phần linh hồn. Luôn tin tưởng vào lời Chúa: "Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát", chúng ta luôn chiến đấu anh dũng với ơn Chúa ban. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn trợ lực để luôn trung thành giữ vững các lệnh truyền của Chúa, qua sự dạy dỗ và hướng dẫn của Giáo Hội, để khi Chúa đến lần thứ hai, như những người đầy tớ trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ hân hoan đón Ngài vì đã luôn tỉnh thức đợi chờ Ngài.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Đoạn văn chúng ta sắp nghe, thuật lại cách thức phụng thờ Thiên Chúa Giavê của dân Dothái. Khi họ còn sống nơi đất khách quê người. Họ đã phải cử hành cách lén lút. Chính vì sự trung thành nầy mà Thiên Chúa đã giải thoát họ ra khỏi đất Ai Cập.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô dùng hình ảnh tiêu biểu của tổ phụ Abraham, là cha của những kẻ có lòng tin, để khuyến khích tín hữu thành Galata thể hiện đức tin trong cuộc sống hằng ngày.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Trên con đường theo Chúa, đôi lúc chúng ta bước theo Chúa không một chút do dự. Chúa Kitô qua Tin Mừng hôm nay, đưa ra những ví dụ cụ thể, Ngài chỉ đòi buộc chúng ta trung thành trong ơn gọi.

Lời Ngyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Kitô qua bài Tin Mừng hôm nay đã củng cố niềm cậy trông của chúng ta vào Thiên Chúa quan phòng. Với sự cậy trông nầy, chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, đuợc đầy khôn ngoan tiếp tục dẫn đưa Giáo Hội tiến bước về quê trời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ luôn trung thành trong ơn gọi và được niềm an ủi trong khi phục vụ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những người già nua tuổi tác, ốm đau liệt lào, nơi tư gia hay nhà hưu dưỡng, luôn là những đầy tớ tỉnh thức, cầm đèn cháy sáng đức tin, đợi Chúa là chủ nhà đến đưa họ vào dự tiệc cưới trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những gương sống động của các tổ phụ: Abraham, Isaac và Giacób cũng như các thánh trải qua mọi thời đại đó là những bằng chứng hùng hồn và cụ thể cho cuộc sống đức tin của chúng ta hôm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những thân bằng quyến thuộc đã yên nghỉ, những linh hồn mồ côi mà chúng ta phải nhớ đến trong tháng nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, với những va chạm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, xin Chúa giúp chúng con luôn tôi luyện đức để đức tin của chúng con được trưởng thành và vững mạnh luôn mãi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.