Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Sau một tuần lễ đi vào giữa xã hội trần thế, với bao công ăn việc làm mưu sinh cho cá nhân cũng như gia đình, giờ đây,cùng gặp gỡ nhau trong ngôi Nhà Cha của chúng ta. Cùng với thân bằng quyến thuộc, những người đồng hương dâng lên Thiên Chúa những câu kinh, tiếng hát để cảm tạ Ngài vì những ơn lành Ngài đã ban xuống cho chúng ta. Đồng thời, cũng chuẩn bị hành trang tinh thần để bước vào một tuần mới.

Đời sống của ngưòi tín hữu phải luôn đươc dưỡng nuôi bằng đời sống siêu nhiên và tự nhiên. Đặc biệt đối với đời sống siêu nhiên. Con đường chúng ta đi là con đường hẹp. Con đường nầy có nhiều chông gai, khó đi, nó đòi hỏi nơi chúng ta một sự lựa chọn. Dĩ nhiên khi lựa chọn thì phải từ bỏ. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta ơn khôn ngoan để lựa chọn con đường phải đi và con đường dẫn chúng ta vào Nước Trời.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Khi Đức Kitô xuất hiện, Ngài sẽ quy tụ mọi dân nước trong ngày quang lâm, đó là hình ảnh nghĩa bóng mà Isaia trình bày trong bài đọc thứ I hôm nay.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô khuyên nhủ dân Dothái sống nhẫn nại, chịu đựng những gian nan. Cho dù những lúc Thiên Chúa sửa phạt con cái của Ngài.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu dùng hình ảnh cửa hẹp để nhấn mạnh cho các tông đồ sự cố gắng mà Ngài đòi hỏi họ trên con đường theo Ngài. Cuối chặng đường đó là chính Ngài chờ đón họ.Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến, Chúng ta luôn cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta. Giờ đây với tình con thảo hiếu, chúng ta van lơn Ngài những ơn cần thiết sau đây:

1. Xin sai Thần Linh Chúa đến, hướng dẫn Giáo Hội khắp nơi tiến vào cửa hẹp dẫn vào Nước Trời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin sai Thần Linh Chúa đến, hướng dẫn cộng đoàn xứ đạo nhỏ bé của chúng ta nơi đây, khi cùng họp nhau cử hành Bí Tích tình yêu, sẽ giúp chúng ta sống gần nhau hơn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin sai Thần Linh Chúa đến, hướng dẫn mọi gia đình trong cộng đoàn xứ đạo, để chúng ta sống yêu thương, luôn trên thuận dưới hoà. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin sai Thần Linh Chúa đến, dạy dỗ mỗi ngươi trong chúng ta, sống quên mình, chia sẻ để cùng giúp nhau sống vượt thoát những khó khăn của cuộc đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa là Cha đầy tình thương và giàu ơn tha thứ, xin Chúa ban cho chúng con ơn thánh, để khôn ngoan lựa chọn con đường phải đi để gặp được Chúa là nguồn hạnh phúc thật trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.