99. MÙA ĐÔNG RUNG QUẠT

Anh thông gia nhà nghèo đi tìm anh thông gia nhà giàu, gặp mùa đông nên không có áo da lông thú, chỉ có thể mặc cái áo đay mỏng trên thân.

Người này rất thích sỉ diện, sợ thông gia giàu có cười mình nên mùa đông mà đem theo cái quạt bên mình, giữa tiệc không ngừng phe phẩy quạt nói với quý khách:

- “Người tôi rất sợ nóng, nên dù cho trời lạnh cũng thích mát.”

Tiệc xong, chủ nhân nhìn thấy anh thông gia nghèo làm ra vẻ thì mời anh ta ở lại nhà và có thái độ làm ra vẻ chìu ý anh ta, dùng chăn đơn chiếu gối nhỏ, trãi bên cạnh chỗ có thông gió của hồ tắm để anh ta ở đó. Người thông gia nhà nghèo ấy không tiện mở miệng chữa lại, chỉ thầm kêu khổ.

Ban đêm khí hậu càng lạnh, chỉ biết khoác cái áo mỏng đứng lên đi qua đi lại để chế ngự cái lạnh, không ngờ sẩy chân rơi trong hồ tắm.

Chủ nhân đi đến coi anh ta, kinh ngạc hỏi anh ta sao rơi trong hồ tắm, anh thông gia nghèo lạnh run lẩy bẩy, nhưng dù chết cũng vẫn giữ thể diện nói:

- “Tôi rất sợ nóng, dù là trong tháng mùa đông ngủ nơi chỗ thông gió, thì cũng muốn tắm một chút cho mát.”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 99:

Trong cuộc sống có rất nhiều người vì tự ái mà không dám sửa chữa mình cho phù hợp với đạo lý làm người, hoặc đạo lý làm con của Thiên Chúa tức là làm người Kitô hữu.

Có người nhà nghèo nhưng vì tự ái nên khi ăn uống thì đòi phải có rượu thịt, chỉ tội làm khổ vợ con; có người biết rằng đổ tội cho người khác là không đúng nhưng vì sĩ diện tự ái mà vẫn cứ vu khống; có người biết mình học hành kém nhưng vì tự ái nên đi đâu vẫn cứ khoe khoang mình học hay học cao và học giỏi, vì tự ái nên họ không biết mình...

Tự ái để sửa chữa mình, tự ái để biết mình còn nhiều khuyết điểm cần phải hoàn thiện thì nên tự ái, đó là người sáng vậy.

Người Ki-tô hữu có cái tự ái của người Ki-tô hữu, tự ái của họ là làm sao để kính mến Thiên Chúa nhiều hơn, làm để yêu mến và phục vụ tha nhân nhiều hơn, đó chính là tự ái của người tri kỷ tri bỉ vậy. Đáng khen thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info