101. AI LÀ VỢ VƯƠNG

Triệu vương Lý Đức Thành trấn thủ Giang Tây, một hôm kêu mấy tên ca nữ cùng với người vợ trẻ dung mạo đẹp đẽ là Lương Quốc Quân mặc áo quần giống nhau, xếp hàng đi vào trước cung đình, để một tướng sĩ phân biệt ai là vợ của ông ta.

Nguyên là ông tướng sĩ nầy đã được giải thích qua phú quý nghèo hèn, để khi vừa nhìn thì có thế phân biệt được lời đã nói. Thật ra ông tướng sĩ này làm gì có bản lĩnh này chứ, nhưng ông ta vẫn khom lưng lạy Triệu vương nói:

- “Trên đầu có mây vàng thì đó là vợ của ngài ạ”.

Các ca nữ đều hiếu kỳ quay lại nhìn lên đầu Lương Quốc Quân, chỉ có một mình Lương Quốc Quân mắc cở nên không dám ngẫng đầu lên. Thế là ông tướng sĩ chỉ cô ta nói:

- “Đây là vợ của ngài”.

(Cổ kim tiếu sứ)

Suy tư 101:

Vợ của vương thì chắc chắn là phải mặc đồ trang sức đẹp hơn người thường, cho nên dù cho hóa trang mặc đồ như các ca nữ thì ông tướng sĩ kia vẫn cứ cho là phải có vương miện vàng trên đầu.

Làm con cái của Thiên Chúa thì chắc chắn cũng phải mặc đồ trang sức khác hơn người thường, đồ trang sức của người làm con Thiên Chúa không phải là mặc áo soa Pháp đắc tiền, không phải mặc quần jean loại xịn nhất cũng không phải mang nhẫn vàng nhẫn ngọc cho nhiều, những đồ trang sức này nay mới mai cũ và rồi sẽ quăng đi khi hết thời. Nhưng đồ trang sức của con cái Thiên Chúa chính là yêu thương, là khiêm tốn, là bác ái, là phục vụ, những đồ trang sức này càng mặc càng mới, càng mang càng đẹp và làm cho mọi người cùng cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta mang nó trên mình...

Vợ của vương thì luôn có áo quần sang trọng đẹp đẽ trong nhà để mặc, người Ki-tô hữu cũng vậy, chúng ta luôn luôn có những người chung quanh cần mặc đồ trang sức của chúng ta, tức là cần chúng ta quan tâm phục vụ và chia sẻ...

Cái “mây vàng” trên đầu của người Kitô hữu chính là yêu thương vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info