Theo Vatican News, hôm nay, 26 tháng 10, Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức kết thúc mọi phiên làm việc. Bản tin của họ như sau:

Với sự chấp thuận tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng cho vùng Amazon, Đức Thánh Cha Phanxicô, vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, đã kết thúc việc làm của cuộc hội nghị.

Đức Giáo Hoàng nói với các tham dự viên, “Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng khi chúng ta cùng nhau thực hiện công việc mục vụ của Giáo Hội”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ngỏ lời với các nghị phụ và các tham dự viên Thượng hội đồng bằng cách tóm tắt bốn khía cạnh được thảo luận tại Thượng hội đồng: văn hóa, sinh thái, xã hội và mục vụ.Chiều kích văn hóa

Bắt đầu với chiều kích văn hóa, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài đặc biệt hài lòng với các cuộc thảo luận liên quan đến việc hội nhập văn hóa, đánh giá và tôn trọng các nền văn hóa. Ngài nói, Hội nhập văn hóa là một truyền thống của Giáo hội, nhắc lại rằng vấn đề đã được đề cập tại Hội nghị Puebla 40 năm trước đây.

Chiều kích sinh thái

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó đã đề cập đến chiều kích sinh thái của các cuộc nghị bàn của Thượng Hội Đồng. Ngài bày tỏ lòng kính trọng đối với Thượng phụ Đại kết Bartholomew của Constantinople; Đức Giáo Hoàng nói rằng Đức Thượng Phụ là một trong những người đầu tiên kích thích ý thức về vấn đề này. Đức Giáo Hoàng nói, sau đó là cảm hứng để viết thông điệp Laudato Si’, và bây giờ ý thức về sinh thái đang được tiến hành.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Amazon, gọi đây là một biểu tượng. Đức Giáo Hoàng nói, tương lai đang bị đe dọa ở đó. Ngài nói, “Chúng ta đã thấy biết bao người trẻ đang biểu lộ sự ủng hộ của họ đối với vùng Amazon”. Những người trẻ ý thức được các nguy cơ sinh thái ở phía trước, không chỉ ở Amazon mà cả ở Congo và nhiều nơi khác, như chính quê hương ngài ở Argentina.

Chiều kích xã hội

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó đã đề cập đến chiều kích xã hội được khảo sát tại Thượng hội đồng Giám mục. Ngài nhận định rằng việc khai thác “không những gây hại cho sáng thế mà còn cho cả con người nữa”. Ngài nói, người dân Amazon phải đối đầu với sự bóc lột tàn bạo ở mọi bình diện, cũng như “việc phá hủy bản sắc văn hóa của họ”. Điều này bao gồm việc buôn bán người. Khi ngài ở Puerto Maldonado, thuộc Peru, ngài thấy một bảng hiệu tại sân bay cảnh cáo người ta chống lại nạn buôn người, một dấu chỉ cho thấy thực tại này tràn lan như thế nào.

Chiều kích mục vụ

Chuyển sang chiều kích mục vụ, Đức Giáo Hoàng xác nhận rằng việc loan báo Tin Mừng là điều cần thiết và cấp bách. Ngài nói rằng chiều kích này là chiều kích quan trọng nhất trong bốn chiều kích. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng Tin Mừng cần “được hiểu, tiếp thu và đồng hóa bởi các nền văn hóa này”. Đức Giáo Hoàng nói, các linh mục, giáo dân, nam nữ tu sĩ, và các phó tế vĩnh viễn, tất cả đều có thể góp phần củng cố việc loan báo Tin Mừng.

Ngài nói tiếp, óc sáng tạo nhiều hơn cần được áp dụng vào các thừa tác vụ mới. Điều này bao gồm việc nghiên cứu vai trò và chức phó tế vĩnh viễn phụ nữ trong Giáo hội sơ khai. Đức Giáo Hoàng cho biết ngài dự định theo đuổi việc thành lập một ủy ban mới cùng với Bộ Truyền giảng Tin mừng cho Các Dân tộc, Propaganda Fide, vì mục đích này.Các cải tổ

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nhận định rằng, trong Thượng hội đồng, một số điều xuất hiện cần được cải tổ. Ngài nói “Giáo hội luôn luôn cần được cải tổ”. Bắt đầu với việc đào tạo linh mục, Đức Giáo Hoàng xác nhận đây là trách nhiệm của các hội đồng giám mục và kêu gọi nhiều nhiệt tình hơn nơi giới tu sĩ trẻ. Ơn gọi của họ hiện vững chắc, nhưng họ cần được đào tạo về lòng nhiệt thành tông đồ để có thể đi ra các vùng ngoại vi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng sẽ là một ý tưởng tốt cho các nhà ngoại giao đang được huấn luyện của Vatican sống một hoặc hai năm ở một khu vực đầy thách thức trên thế giới, để phục vụ một giám mục trong lãnh thổ truyền giáo. Theo ngài, một cải tổ tốt đẹp khác, sẽ là việc tái phân phối các linh mục bên trong một quốc gia.

Người ta thường nói có rất nhiều linh mục xuất thân từ Amazon đang phục vụ ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Nhiều người khác đi đâu đó để học rồi cuối cùng ở lại đó. Một giám mục Ý nói với ngài rằng có những linh mục sẽ không đến các ngôi làng miền núi trừ khi được trả tiền. Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi đây là một tai tiếng và nói rằng chúng ta cần phải nhiệt tình trong việc mang lại cải tổ ở các quốc gia này.

Phụ nữ

Đức Giáo Hoàng sau đó đã nói về phần trong tài liệu liên quan đến vai trò của phụ nữ. Ngài nói phần này hơi ngắn. “Tôi chỉ muốn nhấn mạnh điều này: chúng ta vẫn chưa nhận ra người phụ nữ có nghĩa gì trong Giáo hội”. Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta chỉ nghĩ về điều đó từ quan điểm chức năng. Ngài nói , vai trò của phụ nữ trong Giáo hội vượt xa tính chức năng nhiều”.

Tổ chức lại

Phần cuối của tài liệu đề cập đến vấn đề tổ chức lại. Nó đề cập đến các cơ cấu phục vụ như REPAM. Đức Giáo Hoàng nhắc đến sự hiện diện của các hội đồng giám mục, các bán hội đồng giám mục (semi-episcopal conferences) và các hội đồng vùng ở các nơi khác trên thế giới, và hỏi tại sao không thể áp dụng khái niệm hội đồng giám mục nhỏ hơn cho Amazon.

Các nghi lễ

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Thượng hội đồng cũng đã thảo luận về các nghi lễ và các nền phụng vụ. Ngài nói, “Những điều này thuộc trách nhiệm của Bộ Thờ phượng Thiên Chúa”. Bộ này sẽ xem xét các đề nghị nhằm mục đích hội nhập văn hóa. Nói về các Nghi lễ hiện có trong Giáo hội, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng chúng bắt đầu từ nhỏ rồi phát triển lên. Chúng ta không nên sợ những thực thể có bản chất đặc biệt bên trong Giáo Hội Mẹ. Đức Giáo Hoàng nói, Bà là “Mẹ của tất cả những ai ủng hộ chúng ta trên nẻo đường này”.

Liên quan đến một cơ quan trong Giáo triều Rôma, Đức Giáo Hoàng cho biết đây là việc cần phải làm và Ngài sẽ nói chuyện với Đức Hồng Y Turkson để mở “một bộ phận Amazon” trong Bộ Cổ vũ Việc Phát triển Toàn diện Con người.

Cảm ơn

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn tất cả những ai từng “làm việc bên ngoài căn phòng này”, bao gồm các thư ký, các phương tiện truyền thông, đội phát tuyến, những người chuẩn bị các cuộc họp, tất cả những người đã đóng góp cho những gì xảy ra “sau bức màn”, làm cho mọi việc hoạt động.

Sau khi cảm ơn các Chủ tịch và Tổng thư ký của Thượng hội đồng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng ngài muốn bày tỏ lòng biết ơn của ngài một cách đặc biệt đến các phương tiện truyền thông vì đã truyền bá tin tức về Thượng hội đồng.

Ngài yêu cầu rằng, khi truyền đạt Tài liệu cuối cùng, các phương tiện truyền thông nên tập trung vào việc chẩn đoán đã được trình bày liên quan đến các chiều kích văn hóa, xã hội, mục vụ và sinh thái. Ngài nói, xã hội cần tiếp thu điều này làm của riêng mình. Có sự nguy hiểm khi coi trọng một số nhóm chuyên biệt, trong khi thế giới cần hiểu cả bốn lĩnh vực đã được phân tích này. Đức Giáo Hoàng nói, luôn có những người muốn tập chú vào một phần nhỏ của tài liệu: các lĩnh vực kỷ luật hoặc nội bộ giáo hội. Họ muốn xem ai thắng và ai không thắng. Giáo hoàng Phanxicô nói, “Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng khi chúng ta cùng nhau thực hiện công việc mục vụ của chúng ta”.

Giới Công Giáo ưu tú

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đề cập đến điều ngài gọi là “những người ưu tú”, người Công Giáo hay Kitô giáo chỉ tập chú vào các kỹ thuật mà quên đi bức tranh rộng lớn hơn. Ngài đọc một dòng từ cuốn “Ghi chú chung về Descartes và Triết học Cartesian” (1914) của Charles Péguy.

“Vì họ thiếu can đảm để đảm nhận công việc trần thế, nên họ tin rằng họ đang chiếm lấy công việc của Thiên Chúa. Bởi vì họ sợ là một phần của nhân loại, nên họ nghĩ họ là một phần của Thiên Chúa. Bởi vì họ không yêu ai, nên họ tự gây ảo tưởng rằng họ yêu Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng chúng ta không thể là "tù nhân của nhóm ưu tuyển này", một nhóm chỉ biết theo đuổi các mục đích riêng của họ trong lãnh vực này của Thượng hội đồng mà "quên phần chính của Thượng hội đồng và việc chẩn đoán mà chúng ta đã đưa ra".

Hãng tin Zenit có phổ biến nguyên văn Tài Liệu của Thượng hội đồng Amazo bằng nguyên ngữ Tây Ban Nha (https://zenit.org/wp-content/uploads/2019/10/B0821-XX.01.pdf) và họ hứa sẽ công bố bản dịch sang tiếng Anh của họ nay mai