Tòa Thánh Cải Tổ Sâu Rộng Hệ Thống Tư Pháp

Trong phán quyết ngày 21/01/2021, Angelo Caloia 81 tuổi, cựu chủ tịch Ngân hàng Vatican từ 1989 đến 2001 và Gabriele Liuzzo 97 tuổi, cựu luật sư của ngân hàng, cả hai đều bị xử tám năm tù giam. Sự việc này cho thấy quyết tâm của Tòa Thánh trong việc cải tổ hệ thống tư pháp. Việc cải tổ này theo đúng các nguyên tắc của quốc tế tư pháp, tuân theo tông ý của ĐTC Phanxicô.

Trong báo cáo công bố năm 2017, Hội đồng Âu Châu cho biết đã cử các thanh tra tài chính của Moneyval sang Vatican điều tra. Sau đó, Pháp đình Tòa Thánh đã thụ lý vụ án chưa từng có trong lịch sử tư pháp của Tòa Thánh.

Mặt khác, vào tháng 10/2020, ĐTC Phanxicô đã ký một sắc lệnh gia tăng thẩm quyền của vị thẩm phán công tố, theo đó viên chức này có nhiệm vụ phối hợp các cuộc điều tra nhằm chống lại nạn rửa tiền.

Tòa Thánh còn bổ nhiệm ông Gianluca Perone, một chuyên gia về luật thương mại, vào chức vụ công tố viên dự khuyết, nhằm đảm bảo thủ tục tố tụng theo đúng các nguyên tắc tiền tệ hiện hành tại Âu Châu.

Việc cải tổ còn bao gồm việc chuyên nghiệp hóa các thẩm phán (professionnalisation des magistrats), theo đúng các nguyên tắc Nhà nước pháp quyền (État de droit).

Trong một thông cáo khác, Pháp đình Tòa Thánh cho biết sẽ xét xử Cecilia Marogna, 39 tuổi, về tội biển thủ công quỹ. Bị can đã lấy phân nửa số tiền 500 000 euros dùng dể thiết lập hệ thống ngoại giao Tòa Thánh tại Phi Châu. Bị can sẽ tự trình diện mà không thông qua thủ tục dẫn độ của bộ Tư Pháp nước Ý.

Lê Đình Thông