44. Ý riêng mình làm hại rất lớn, bởi vì nó khi ban đầu là việc có lợi cho chúng ta, sau sẽ biến thành có hại.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info