41. KHÔNG BIẾT CÁI ÁCH XE

Nước Trịnh có người tình cờ nhặt được cái ách xe, anh ta bèn hỏi người khác:

- “Đây là cái gì?”

Người kia trả lời:

- “Cái ách xe”

Không lâu sau, anh ta lại nhặt được cái ách xe, lại cũng như lần trước anh hỏi người nọ, người ấy trả lời cho anh ta:

- “Cái ách xe”

Nghe xong anh ta la lớn, nói:

- “Vừa mới nói là cái ách xe, bây giờ cũng lại là cái ách xe, làm sao anh lại biết có nhiều cái ách xe kia chứ, rõ ràng anh cố ý bịp tôi !”

Thế là, anh ta đánh lộn với người ấy.

(Hàn Phi tử)

Suy tư 41:

Không biết thì hỏi, đó là việc làm của người khiêm tốn, nhưng khiêm tốn không có nghĩa là ngu đần như anh chàng nhặt được cái ách xe.

Ở đời cũng có những người giả vờ hỏi người khác cái việc mình đã biết để thử tài, để hạch sách anh em; nhưng cũng có người không có một chút kiến thức gì mà cũng lên mặt hạch sách và lấy khẩu cung của anh em, để ra vẻ ta đây là người hiểu biết.

Bác ái chính là cùng nhau học hỏi và chỉ vẻ cho nhau để cùng nhau thăng tiến, trong học hỏi thì cần phải có khiêm tốn, bởi vì không khiêm tốn thì khó mà lãnh hội được những ưu điểm nơi người khác.

Mỗi ngày tôi phải học hỏi trong khiêm tốn, bởi vì đó chính là chìa khoá của sự thành công vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info