Khai mạc Mùa Chay Thánh 2024 tại Giáo miền Tuỵ Hiền Tgp. Hà Nội

Xem Hình

Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 02, bổn đạo giáo miền Tuỵ Hiền cùng chung nhịp đập với toàn thể Giáo hội bước vào Mùa Chay Thánh 2024 bằng Lễ Tro.

Bài hát : Mùa Chay đã về rồi bạn ơi… vang lên, dẫn cộng đoàn bước vào Thánh lễ. Khung cảnh phụng vụ trên cung thánh, các bài đọc như thôi thúc cộng đoàn ăn chay, cầu nguyện và làm phục ngay lập tức không trì hoãn trong Mùa Chay này. Cả 7 nhà thờ thuộc hai xứ đều có Thánh lễ do các cha cử hành.

Cha xứ An-tôn đã cắt nghĩa ý nghĩa từ việc đốt lá dừa làm phép dịp Lễ Lá năm trước để lấy tro làm phép xức trên đầu hôm nay, đến ý nghĩa của việc dùng tro trong phụng vụ Lễ Tro ngày đầu Mùa Chay, liên hệ với Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha gửi cho cộng đoàn dân Chúa năm 2024. Từ đó rút ra bài học thực hành cho mọi người trong Mùa Chay này. Tất cả cộng đoàn gia tăng nguyện ngắm cùng với việc ăn chay và làm phúc. Các gia đình quyết tâm đọc kinh tối, các thành viên hội đoàn cầu nguyện liên đới theo hội trong năm canh tân đời sống hội đoàn.